zondag 24 mei 2009

star trek

Just something DH found on the internet, I couldn't stop laughing :-)
Btw my work was saved, after 2,5 hours I had all the stitches back on the needle. For now, click on the link and Enjoy.

Even iets wat DH heeft gevonden op het internet, ik kon niet meer ophouden met lachen :-)
Oh en mijn werk is gered, na 2,5 uur had ik alle steken weer terug op de naald. Voor nu, klik op de link en geniet.

donderdag 14 mei 2009

&^%(&%(%^

I'm working on several patterns at the same time (what's new....) One of the shawls, with kidsilk haze from Rowan, I was working on met some siccors and one of my kids.......Don't know which one though, I just did not ask, took a very deep breath and tomorrow morning I'm going to take a look if I can fix it somehow.............Damn I worked 2 balls allready and was almost finished......
Deep breath.......deep breath........&^*^*&^&

Ik werk op dit moment aan een aantal patronen tegelijkertijd (niks nieuws natuurlijk) Maar nu heeft een van de stola's van kidsilk haze van Rowan, kennis gemaakt met een schaar en een van mijn kinderen.......Ik heb niet gevraagd wie, maar, diepe zucht..... en morgenochtend ga ik maar eens kijken of ik het kan maken zonder alles uit te halen.........Ik had verdorie al meer dan 2 bollen gebreid en was bijna klaar.......
Ademhalen, marleen..........ademhalen.........&^%^&%*^&$

donderdag 7 mei 2009

35 !!!

Birthdays come and go.....where do the years stay? I'm 35.......Does this mean that I'm considered to be a grown-up?
I got some lovely flowers from my brother and his family, they were on holliday on may 2.:-)
But the best gift came from the kids. ame wrote a birthdaysong for me :-) And all 3 of them practiced the song the day before, without me hearing anything. They woke me up by singing the song while sitting on my bed :-) Can I please wake up every morning like this.....:-)


Verjaardagen komen en gaan.....waar blijven al die jaren toch? Ik ben 35.......Ik vraag me af of dit betekend dat ik nu me volwassen moet gedragen?
Ik heb een prachtige bos bloemen gekregen van mijn broer en zijn gezin, ze waren op vakantie op mijn verjaardag. maar het allermooiste cadeau kreeg ik van de kinderen. Ame had een verjaardagslied voor me geschreven en ze hebben met z'n drieen een hele dag geoefend zonder dat ik er trouwens ook maar iets van gehoord heb. Ze maakten me wakker door 'sochtens op mijn bed het lied te zingen :-) Kan ik voortaan iedere morgen zo wakker worden gemaakt......:-)