zondag 22 februari 2009

Summer dress / Zomerjurk

Well the Summer dress is finished, it fits perfect. Now we need some sunny day to make the pics, I was planning to make pics wearing only the dress like you would in the summer, but also take pics with a long sleeve T, tights and boots, more suitable for this time of year. Just to show that you can easy wear summerstuff all year long :-)

Nou de zomerjurk is klaar en het zit super. Nu hebben we alleen nog een mooie zonnige dag nodig voor de foto shoot. Ik was van plan om verschillende soorten foto's te maken om te laten zien dat je zomerspul het hele jaar door kan dragen. Dus ik maak foto's van alleen het zomerjurkje voor als het erg warm is maar ook met een t-shirtje met lange mouwen, maillot en laarzen voor wat kouder weer :-)


zaterdag 21 februari 2009

personal / persoonlijk

We worry a bit about our youngest, she's a lot like Stijn, except that she has more ASD stuff. At the moment she's having a lot of trouble reading the emotions of our faces. If I tell her to get her jacket, she starts crying cause mommy is angry with her. It takes a lot of time to convince her that I'm not (and you do have to make sure that your body language is saying the same) I do remember that Stijn and Ame both had the same issue, but now I'm finding it harder to deal with. School is a disaster, she's the kid on the left. Her teacher told me that she finds it extremely dificult to 'reach' her. I'm now waiting for a phonecall from Stijn's psychiatrist, perhaps she can give us some tips how to handel her. I'm glad the kids have a week spring break :-) Enough whining, I'm going to cuddle my kids :-)

We maken ons een beetje zorgen om de jongste, ze lijkt erg op Stijn alleen heeft zij meer ASS problematiek. Op dit moment heeft ze erg veel moeite om emoties van je gezicht te lezen. Als ik aan haar vraag of ze haar jas gaat aantrekken, begint ze te huilen omdat mamma boos is op haar. Het kost een hoop tijd om haar ervan te overtuigen dat dat niet zo is (en je moet vooral zorgen dat je lichaamstaal hetzelfde zegt) Ik kan me van Stijn en Ame me ook nog wel herinneren dat ze daar problemen mee hadden/hebben. Maar ik vind het nu veel moeilijker om ermee om te gaan. School is een ramp, ze is het kindje aan de linkerkant. Haar juf geeft aan dat ze het erg moeilijk vind om haar te 'bereiken'. Ik wacht nu op een telefoontje van Stijn zijn psychiater, misschien kan zij ons wat handvaten geven over hoe we hier mee om moeten gaan. Wel lekker dat ze nu een weekje vakantie hebben :-) Nou genoeg gezeurd, ik ga mijn kinderen eens lekker knuffelen :-)

donderdag 19 februari 2009

website

The last few days we've been working on the website, I still need to translate everything into Dutch, but it's a start. This will not be the final website (is there something like final?) Please take a look and let me know what you think :-) You can find it here

De afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest met werken aande website, ik moet nog steeds alles vertalen naar het Nederlands, maar het is een begin. dit word niet de definitieve website (bestaat er zo iets als definitief?) Neem een kijkje en vertel me wat je er van vind ;-) hier is de link

woensdag 18 februari 2009

Isn't she lovely? /Is ze niet schattig?

Ame finds it fantastic to pose for pics, and she's good at it too!!


Ame vind het geweldig om te poseren voor de foto's en ze is er nog goed in ook!!

maandag 16 februari 2009

Okay I'm a geek :-)

I admit I'm a geek :-) I don't go out much except for doing stuff with the kids, I only read sf/fantasy and if I watch television it will be shows like stargate, star trek, battlestar gallectica. I also do watch BBC docs and detectives. Because we hate all the advertising around the shows, we buy the dvds. The thing I like most about the dvds, are the extra stuff you get like bloopers. Today I found out that you can also find them on youtupe, like this one

Ik geef toe, ik ben een nerd :-) Ik ga niet veel de deur uitbehalve als het moet voor de kinderen, ik lees allleen sf/fantasy en ook als ik televisie kijk, kijk ik naar series als Stargate, Star Trek, battlestar Gallectica, ik kijk ook nog wel BBC docu en detectives. Omdat we een ontiegelijk hekel hebben aan al die reclame tussendoor, kopen we eigenlijk overal de dvd's van. Hetgeen ik het leukst vind aan de dvd's, zijn de extra's, zoals de bloopers.Vandaag vond ik deze op youtubevrijdag 13 februari 2009

Planning.....?

I know I told you what projects I was planning to do for the next 2 months. Guess what.....I made some vingerless mitts for Ame.....was that a planned project? Nope it wasn't.....I felt so guilty that I worked also 20 rows of the red cabled sweater. I had the time yesterday cause the internet connection was down from 7.30 AM until 10.00 PM. And what can you do without your internet.......well, knit :-)


Ik heb jullie de laatste keer mijn planning gegeven van mijn projecten voor de komende 2 maanden. je raad het al......Ik heb een paar vingerloze wantjes gemaakt voor Ame......En was dat een gepland project? Nee, natuurlijk niet..... Ik voelde me zo schuldig dat ik ook nog 20 toeren heb gebreid van mijn rode kabeltrui. Ik had de tijd gisteren want mijn internet lag eruit van half 8 's ochtends to 10 uur 's avonds. En wat kun je doen als je geen internet hebt..... yep, Breien :-)


About the fingerless gloves, I made them from the left-over yarn of the beret, I had 32 grams left, so I got my scale and weight it so I could devide it in to 2 little balls of 16 grams each.
Then you meassure your girls (or your own) hand without the thumb, in this case 5.5 inch/14 cm. The gauge of this yarn was 16 stitches per 4 inch/10 cm on 5mm needles (that's 1.6 stitches per cm). So 14 x 1.6=22.4 I wanted them to be snug, and I wanted to make them in a simple 2/2 rib. I made them simaltanously so I could work until I ran out of yarn. I made them flat, so you need your cast-on number to be devided by 4 then + 2. So 22 = (5 x 4)+2
The rest is easy, just knit until you think their long enough, if you have more yarn you can make them all the way to your elbow. If your done knitting, you seam them into 2 tubes with a hole in it for the thumb.


Nou hier een recepje voor die vingerloze wantjes. Ik heb ze gemaakt van een restje wat ik over had na de baret. Ik heb mijn weegschaal gepakt zodat ik het bolletje kon verdelen in 2 gelijke bolltjes van 16 gram. Dan meet de hand zonder duim van je meisje (of natuurlijk van jezelf), in dit geval 14 cm.Mijn stekenverhouding was 16 steken op 10 cm (dat is dus 1.6 steek per cm) Dus 14 x 1.6= 22.4. Ik wilde dat ze lekker strak zaten, en ik wilde ze maken in een simpele 2/2 boordsteek. Ik maakte tegelijkertijd en dus "plat" en niet rondgebreid zodat ik door kon breien totdat het garen op was. Omdat je ze plat breit moet je opzetstekennummer (tjezus, wat een woord :-) ) deelbaar zijn door 4 + 2. Dus 22 = (5 x 4)+2
De rest is makkelijk je breit door tot je ze lang genoeg vind, als je genoeg garen hebt kun je ze zelfs maken tot aan je elleboog. Als je klaar bent met breien maak je er 2 cilincertjes van met een opening voor de duim.

Help

Please take a look at this site

woensdag 11 februari 2009

Just some nagging / gewoon wat gezever

One of the questions that i've been asked a lot is, how the hell do you come up with all the ideas for your designs? Well in fact that is the easiest part of designing for me, I think I have 4 or 5 notebooks full of sketches, ideas, and little notes. Ideas pop up in my head and even if I don't want that they still do. It's impossible to stop, but when I write them down, I have some more clearity in my head, at least for a little while. :-) What I find to be very difficult is; what to do next? Do I start already with the summer designs or should I first make another winter design? And what design will I do first? Sometimes my enthousiasm runs this whole design show, and I will end up with a summer dress in February :-) And my red cabled sweater, far more suitable for February, is still on the needles and I did not even finish the back yet. :-) The cowl for my brother is not finished either, but at least that pattern is fully written and charted. Where can I find more time to knit? I have so much designs just lying around....... Last monday I went to a fair only for retailers, And yes I did order a lot of Rowan yarn :-) So here's my planning for the next few months, I don't know whether I'll keep it but a girl needs to try :-)
 1. cowl for my brother from Alpaca
 2. red cabled sweater from Rowan Cashsoft DK
 3. skirt from Rowan Cotton Jeans
 4. cardigan from Rowan all season cotton purple
 5. another summer dress from Rowan all season cotton lilac
 6. summer top from Rowan lempur linnen

Besides my knitting and pattern writing, I have to do a lot of other work, like working on the website, that has to be up-to-date when Knitty Spring Issue goes live. I thought that I had another month that it would go live in April, but....my mistake it goes live in March....... So I'm of to my website......Damn....When can I go knit something.....

Een van de vragen die ik vaak krijg is; hoe verzin je al die ontwerpen in godsnaam? Eigenlijk is dat het meest makkelijke van ontwerpen voor mij, ik heb denk ik wel 4 of 5 boeken vol met ideeen, schetsen en notities. De ideeen komen zonder dat ik er iets voor hoef te doen, zelfs al zou ik het willen, het is niet iets wat ik kan afzetten. Het helpt om het op te schrijven, dan heb ik heel even wat meer rust in mijn hoofd. :-) Wat ik moeilijk vind; wat komt hierna? Begin ik alvast met zomermodellen of ontwerp ik nog iets voor de winter? En aan welk ontwerp begin ik dan eerst? Soms staat mijn enthousiasme een beetje in de weg, en dan heb je dus een zomerjurkje in Februari, terwijl mijn rode kabeltrui, veel logischer voor Februari, nog steeds halverwege het rugpand is. Net zoals het colletje voor mijn broer, behalve dat dat patroon tenminste al volledig is geschreven en de teltekeningen ook al klaar zijn. Waar zou ik aan meer tijd kunnen komen om te breien? Ik heb nog zoveel ontwerpen liggen....Afgelopen maandag ben ik naar de beurs in Arnhem geweest, en ja daar heb ik natuurlijk weer een hoop mooie nieuwe Rowan garens besteld. Dus hier komt mijn planning voor de komende maanden. Ik weet nog niet of ik het allemaal ga redden, maar ik moet het in ieder geval proberen :-)

 1. colletje voor mijn broer in Alpaca
 2. rode kabeltrui in Rowan Cashsoft DK
 3. rok in Rowan Cotton Jeans
 4. jasje in Rowan all seaon cotton paars
 5. nog een zomerjurkje in Rowan all season cotton lila
 6. zomertopje in Rowan lempur linnen

Buiten het ontwerpen en breien, zijn er natuurlijk ook nog andere dingen die moeten gebeuren zoals de website bijhouden. De website moet up to date zijn als Het lente nummer van Knitty live gaat. Ik dacht dus dat dat in April was, maar kwam er dus maandag achter dat het al in maart is......dus ik ga nu maar aan mijn website werken.......Godver..... Wanneer heb ik nou eens tijd om te breien!!!!

dinsdag 10 februari 2009

Kreative blogger award

Morgan nominated me for a Blogger Award. Thank you so much, for those kind words :-) And I just love to spoil you and Sarah!!!

Now it is my turn to nominate 7 people for a Blogger Award, as the rules are... and I copy:
The official rules are as follows:
1. Copy the award to your site
2. Link to the person from whom you received the award
3. Nominate 7 other bloggers
4. Link to those on your blog
5. Leave a message on the blogs you nominated.

 1. Joan cause she is an amazing sweet person, she's doing a hell of a job tech-editing my patterns, making them so much more readable, and most important: clear ;-)
 2. Hinke, cause she makes beautiful pictures and every time I visit here blog I'm stunned by them.:-)
 3. Monique cause she's just starting a business in lace knitting, so in the future, some of my designs will be knit by her :-)
 4. Ysolda is one of my favorite designers, take a look at her designs and enjoy
 5. Annie is besides one of my favorite designers, also someone who dares to speak against the crowd on behalf of all designers,. Thanks Annie
 6. Joan makes gorgious designs, if you take a look at her designs, don't forget to use a tissue to stop the dribbling ;-)
 7. Marnie last but not least, another great designer, everything she designs I would love to wear

Enjoy the links everybody!!!

vrijdag 6 februari 2009

Go Annie!!!!

Just something to share about how designers are compensated for their work by Annie Modesitt. She has a point and not a small one :-) It's ridiculus.....well read for yourselve...
Here

ETA this link from one of my favorite designers
http://ysolda.com/wordpress/2009/02/06/standing-together/

Gewoon een artikel over hoe ontwerpers gecompenseerd worden voor het werk wat ze doen door Annie Modesitt. Ze heeft een punt, een behoorlijk punt zelfs :-) Het is echt achterlijk hoe... nou ja, lees zelf maar....
hier (wel engels)

ETA om dee link te plaatsen van een van mijn favoriete designers
http://ysolda.com/wordpress/2009/02/06/standing-together/

donderdag 5 februari 2009

Expectation

Finally!!! I released Expectation today, available here (Ravelry-link)
Pattern contains: line-by-line instruction, charts and I explain how to customize Expectation to the size you would like it to be. Pattern support is available through e-mail

I designed this with my niece in mind, she’s about to start a whole new life as a wife and mother. Of course with lots of expectations.

Eindelijk!!!! Vandaag heb ik Expectation gepubliceerd, hier verkrijgbaar (ravelry link)
De Engelstalige beschrijving bevat: volledig uitgeschreven instructie, teltekeningen en ik leg uit hoe je de stola kunt aanpassen aan de grootte die je wilt hebben. Patroon support verkrijgbaar via e-mail

Ik heb deze stola ontworpen voor mijn nichtje, ze staat op het punt om een heel nieuw leven te beginnen als vrouw van... en als moeder. Dit alles natuurlijk met hooggespannen verwachtingen.

dinsdag 3 februari 2009

I'm in!!!!!

I'm in !!!!
Santeney will be in the spring issue of Knitty.com. I freaked the kids out when I read the e-mail from Amy. Sorry kids....mammy won't scream any more.....lol

I'm in!!!
Santeney wordt gepubliceerd in het lente nummer van Knitty.com. Ik heb de kinderen goed laten schrikken toen ik het berichtje van Amy las. Sorry kinderen..... Mamma zal niet meer gillen.....lol

maandag 2 februari 2009

The wedding / De trouwdag

Oke don't freak out :-) This was the first pic I found where you can actually see what I'm wearing, So I guess I need to take I few new pics.... with a head. All the other pics, I was sitting, wearing my coat, or to drunk :-) The bride looked stunning, the groom too, it was cold but a perfect day for a wedding :-).

Niet schrikken :-) Dit was de eerste foto die ik tegenkwam waar je tenminste kunt zien wat ik aan heb, dus ik denk dat ik maar een paar nieuwe foto's moet maken.....met hoofd. Op alle andere foto's, zat ik, had ik mijn jas aan of te zat :-) de bruid zag er geweldig uit, de bruidegom ook, het was wel koud maar perfect voor een hele mooie trouwdag.