dinsdag 20 november 2012

The Gifts Collection....

It has been soooo busy the last few months, first with preparing for the Handwerkbeurs in Rotterdam then the show in Arnhem and in between these I had way to many meetings with teachers, caretakers and new schools and it'snot over yet..... Next week is filled with meetings at the schools of DD1, DD2 and DS, and that they all attend other schools isn't making it easier....sigh.... well that's the story of a working at home mom :)

But I did manage to publish a complete new book The Gifts Collection, which contains 2 shawls, 3 cowls, 1 scarf, 1 beret and 2 pairs of fingerless mitts patterns

The Gifts Collection is available in English and in Dutch, you can choose which pdf you’d like when downloading.

The Gifts Collection
Pictures of all patterns can be found here
On the website here as download or print
or download directly below($20)


Het is zo druk geweest de laatste paar maanden, eerst natuurlijk met het voorbereiden voor dehandwerkbeurs in Rotterdam en daarna de handwerkbeurs in Arnhem en ondertussen had ik veel te veel overleg met leerkrachten, zorgeverleners en zoeken naar een nieuwe school en dat is nog niet voorbij...... Volgende week is compleet gevuld met overleg opde scholen van DD1, DD2 en DS,en dat ze allemaalopeen andere school zitten maakt het er niet makkelijker op.....zucht..... ach ja zoishet leven van een thuiswerkende moeder :)

Ondertussen is het wel gelukt om een compleet boek; The Gifts Collection, uit te brengen met patronen van 2 shawls, 3 kolletjes, 1 sjaal, 1 baret en 2 paar vingerloze handschoentjes.
The Gifts Collection is verkrijgbaar in het Engels en in het Nederlands, je kunt kiezen welke pdf je wilt bij het downloaden.

Foto's van alle patronen kun je hier vinden
Verkrijgbaar via de webshop hier, als download en/of print versie 
Of download hieronder rechtstreek in je Ravelry account ($20)I'll blog soon on more new stuff.... but for now some more pics....