zondag 28 juni 2009

New Camera / Nieuw fototoestel

As you all can remember I bought a new camera just 6 months ago The Canon 40D, I'm still in love with that camera. But we're also using it private, nothing naughty.....but when we go to the zoo my neck hurts from carrying the damn thing. So I bought a really small one for family get togethers and so on.
And last Thursday it arrived!!! It's a Canon IXUS 110 IS and it's really small, but takes good pics and does a lot of weird stuff too.
It records videos in HD (example to come, I need to sort out how to get it on here) It does colorsnaps......with red....


Zoals jullie je misschien nog wel kunnen herinneren heb ik ong. 6 maanden geleden een nieuw fototoestel gekocht, de Canon 40D. Ik vind het nog steeds een geweldige camera. Maar we gebruiken dat ding ook prive, nee, niks ondeugends.....maar als we naar de dierentuin gaan doet mijn nek zeer van het dragen van dat zware ding. Dus heb ik een nieuw kleintje gekocht voor gezinsdingen enzo.... En afgelopen donderdag kwam ie!!! Het is een Canon IXUS 110 IS en hij is echt heel klein, maar neemt goede foto's en doet nog meer gekke dingen :-)
Ik kan filkpjes maken in HD kwaliteit (voorbeeld volgt, ik moet nog ff uitzoeken hoe het werkt. En gekke kleuropnames....... met rood


With pink.....
Met roze.......With nine year old boys....
Met negen jaar oude jongetjes......

vrijdag 26 juni 2009

Writing a book 5/ Boek schrijven 5

How about lay-out.....Upto now I always used Open Office and was very pleased with it, but the last week I got very frustrated in how limited you are. So I tried Adobe Indesign and it took me 2,5 hours to finally managed to get a pic in......:-( But there's help on the way, while googling I found this site with lots of free tutorials on how to begin with desktop publishing and how to use Indesign. There's only one thing I'm dissapointed about.....I have to bring Stijn to his speech therapy so I can't start right away :-)

Hoe moet zo'n boek er dan uit gaan zien..... Tot nu toe gebruikte ik altijd Open Office en was daar erg tevreden over, maar de laatste week raakte ik erg gefrustreerd omdat je zo gelimiteerd bent in de lay-out. Dus toen maar Adobe Indesign geprobeerd en het duurde 2,5 uur voordat ik had uitgevogeld hoe ik een foto in het document moest zetten....:-( Maar hulp is onderweg, tijdens het google-en vond ik deze site met een helehoop informatie en gratis lessen over publiceren en hoe je Indesign moet gebruiken. Er is maar een ding waar ik van baal...... Ik moet Stijn nu wegbrengen naar zijn spraaktherapie dus ik kan niet meteen beginnen :-)

vrijdag 19 juni 2009

Writing a book 4/ Boek schrijven 4

And then there are charts.... I'm troubling ever since I'm writing. I tried several programs, and last but not least I bought Knitvisualizer. And though the program is very user friendly, the actual chart exported to a png is looking like crap. (not good enough to publish) I tried everything the developer told (and I've asked but did not hear in return, yet) in the rav forum, but it still looks like crap.....:-(
I've read the tutorials of Marnie, lots of times and today I thought wtf, let's give it a try.... It works great for lace even without special fonts.....But here's the downfall....what about cables....?
There are only 2 sites I know with knitting fonts but both are not available for comercial use, so not for me. Looking for fonts I stumbled onto this site And have a peek of what it looks like with some help from the tutorial Marnie wrote and a site where you can create fonts :-) Btw, this isn't an existing chart it's just some playing around chart to see what it looks like. I want to play some more with the fonts and probably release them as a free download :-)En dan zijn er nog teltekeningen.....Daar loop ik al tegenaan sinds ik patronen schrijf. Ik heb verschillende programma's uitgeprobeerd, en als laatste heb ik Knitvisualizer gekocht. En ondanks dat het prograama zeer gebruiksvriendelijk is, ziet de uiteindelijke teltekening als png er niet uit, zeker niet goed genoeg om te publiceren. Ik heb zo'n beetje alles geprobeertd wat de ontwikkelaar gezegd heeft, maar tot nu toe haalt het niks uit (ik wacht nog op een mailtje terug). Ik heb de tutorials van Marnie al zo vaak gelezen maar vandaag heb ik er maar eens wat mee gedaan... Het werkt geweldig voor ajour zonder speciale lettertekens.....er zit maar een maartje aan.....Hoe zit het met kabels....? Er zijn 2 sites die ik ken waar je speciale breitekens kunt downloaden, maar allemaal voor non-commercieel gebruik...dus niet voor mij. Terwijl ik op het internet aan het rondstruinen was kwam ik deze site tegen. En zie hier onder wat je kunt doen met de tutorial van Marnie en een site waar je speciale tekens kunt maken. Ik wil er morgen ook nog wat mee spelen en nog wat uitbreiden en dan komt het waarschijnlijk als gratis download op de site:-)

woensdag 17 juni 2009

The Lace Collection: Project 1

All this talk about the book with no pics :-)....... Here is a pic of the first project, it's called Haze..... Btw, this was the project that had a date with some siccors......It still needs to be blocked, so more pics to come....Stay tuned!!!

Al dat gepraat over een boek zonder een enkel fototje :-).......Hier is een foto van het eerste project, genaamd Haze. Dit was overigens het project dat heeft kennisgemaakt met een schaar. Het moet nog netjes geblocked worden en dan komen er nog meer foto's.......Wordt vervolgd!!!

dinsdag 16 juni 2009

Writing a book 3/ Boek schrijven 3

Next decision to take.....publishing an e-book or/and also a print version? Well I want both, but is it realistic and manageble to do it both? Well according to all sort of sites like Lulu, it's a piece of cake to do both, my problem with Lulu? My printed book would cost way to much and they take a huge cut out of my profits. Speaking of dollars......or to be more accurate, profit. An e-book will bring in the most profit....Logical, if you take into considaration that the costs of hosting, paypal, electricity and so on are only a 5% of the sale price. So that will give the best result of seeing actually some cash for all the hard work that will go into self-publishing a book. And ofcourse not only my hard work there are more people involved and sample knitters need to get paid, tech-editing and layout-editor needs to be paid, test-knitters need to get paid...... I'm lucky enough that DH takes pics for a kiss and a smile, lol

Volgende beslissing die genomen moet worden......Word het alleen een e-boek of/en ook een gedrukte versie? Ik wil natuurlijk alletwee maar is dat realistisch en haalbaar om het alletwee te doen? Volgens allerlei sites zoals Lulu.com is het een makkie, mijn probleem met Lulu? De gedrukte versie zou zoveel gaan kosten en ze nemen een erg royaal deel uit mijn opbrengst. Over euro's gesproken.....Of wat precieser, winst. Een e-boek levert mij de meeste winst op.... Logisch, als je bedenkt dat de kosten van hosting, paypal, elctriciteit enzo maar een kleine 5% zijn van de verkoopprijs. Dus een e-boek geeft het beste resultaat uitgedrukt in harde euro's voor al het harde werk dat in het maken en zelfpubliceren van een boek gaat zitten. En natuurlijk niet alleen van mij maar er zijn nog meer mensen bij betrokken en modelbreisters moeten ook betaald worden net zoals tech-editing en lay-out editors, en test-breisters...... Ik heb toch zoveel geluk dat DH de foto's maakt in ruil voor een kusje en een glimlach, lol

maandag 15 juni 2009

Writing a book 2/ Boek schrijven 2

So a book......where to begin? I don't want it to be like all the other books and I want it to be in a format that I can make sequels. For my first book (how presumptuous can I be, lol) I've decided on a lace collection. The designs must be stunning ofcourse, and they have to be me......I started to play with paper and pencil, and before I knew I had several designs for The Lace Collection, so that was the easy part, now it all comes down to work hard for many hours. Cause in my enthusiasm I've set the release date in September.......I realised very quickly, that I could not knit all the samples myself in time for the photoshoot. Luckaly MoniqueB (Ravelry link) can knit sublime and agreed to make 2 samples. Take a look at her site

Oke een boek.....hoe te beginnen? Ik wilde niet dat het een 13 in een dozijn boek is en ik wil het in een vorm dat ik er een vervolg op kan maken. Voor mijn eerst boek (hoe arrogant kun je zijn, lol) heb ik besloten om een ajour collectie te maken. De ontwerpen moeten natuurlijk adembenemend zijn, en ze moeten mij zijn..... Ik begon met een beetje spelen met papier en potlood, en voordat ik het wist had ik verscheidene ontwerpen voor The Lace Collection. Nou was dit dus het makkelijke gedeelte, vanaf hier wordt het alleen nog maar veel en hard werken. Want natuurlijk heb ik in mijn enthousiasme de verschijningsdatum gezet in September...... Ik realiseerde me ook al snel dat ik niet alle voorbeeldmodellen zelf kon maken op tijd voor de fotoshoot. Gelukkig kan MoniqueB (Ravelry link) geweldig breien en maakt zij 2 modellen voor me. Kijk hier eens op haar site

zondag 14 juni 2009

Writing a book / Boek schrijven

Since I've been published by Knitty, I've been contacted by several publishers. To either sell my patterns through their website, or to design for books. And although I was flattered to be considered, as soon as I read the contract they send I was shocked to see what they considered to be a standard contract. For a few $$$ I would loose all rights, the pattern had to be written and sized in 4-6 sizes (about 30-60 hours of work, if I self-publish), and the sample needed to be made in the requested size (anywhere from 20-120 hours of knitting depending on what size needles). All of this needed to be in their possesion within 4-6 weeks. Taking into account that I had to pay for the shipping costs (23 euro=34 US dollar) and that they wanted to pay me by check (in The Netherlands we don't use checks so the costs of depositing a check is 40 euro = $62 and the cost of an international transfer through bank is 10 euro =$15.50). These deals (I was offered 6 deals in the last month and they all had the same kind of contracts) would cost me more then they are worth.
But it made me think.......Why don't I make a book myself :-)
Stay tuned!!!


Sinds ik ben gepubliceerd door Knitty, krijg ik regelmatig aanbiedingen van uitgevers. Varierend van mijn patronen verkopen via hun website tot ontwerpen voor boeken. Natuurlijk was ik gevleid door de aanbiedingen maar zodra dat ik het contract las schrok ik eigenlijk van wat ze een standaard contract noemen. In ruil voor een paar dollar (geloof me de bedragen zijn belachelijk laag); ben ik alle rechten kwijt van het ontwerp, het patroon moet volledig in 4-6 maten geschreven zijn (als ik zelf publiceer is dat tussen de 30-60 uur werk), en het voorbeeldmodel moet gebreid zijn in de maat die ze aangeven (dat is tussen de 20-120 uur werk afhankelijk van naalddikte en maat). Dit alles moet binnen 4-6 weken in hun bezit zijn. Mee wegend dat ik voor de verzendkosten op draai (23 euro) en dat ze perse willen betalen met een check (inwisselkosten zijn 40 euro), waren deze deals (6 in de afgelopen maand allemaal met dezelfde soort contracten) de moeite niet waard.

Maar ze brachten me wel op een idee...... Waarom schrijf ik zelf niet een book :-)
Wordt vervolgd!!!

maandag 8 juni 2009

Cute / Schattig

Sometimes your a big girl.........
Soms ben je al een grote meid.......

..... and sometimes your just your 4,5 years :-)

..... en soms ben je ook maar pas 4,5 ;-)