donderdag 22 april 2010

Oldies / Oudjes

My last blog post was also about finding cool stuff. Here are 2 My very first things I ever knitted; this scarf and hat for DS when he was a newborn. This made me feel very sentimental, he just celibrated his 10th birthday. Wauw, time do flies by.....
Een van de vorige postings ging over het vinden van leuke spullen, dat krijg je als je een keer opruimt, lol. Hier zie je een foto van de 2 allereerste dingen die ik gebreid heb: een sjaaltje en muts voor DS, die inmiddels zijn 10de verjaardag heeft gevierd. Tjees, wat gaat de tijd toch snel....
And I also found this little cardigan my mom made for me when I was little.
En ik vond nog meer, een gehaakt vestje dat mijn moeder gemaakt had voor me toen ik klein was.

woensdag 21 april 2010

eureka!!

Okay I found out how to do it right, first upload to flickr, then blogging through flickr, then edit for size in blogger.....just so you know :)
Deleting now all previous entries.
Testing how this works, I downloaded a free trial version of Wondershare Dvd builder to make a slideshow of Althea pics. Formated it to Avi, then uploaded it to flickr. Let's see if it will work on my blog too :)

donderdag 15 april 2010

project Aglaranna

So when you sort out your mess you sometimes find cool stuff :) Aglaranna was a submission a few years back, it was accepted but I rejected their offer. Feeling a bit pissed I tossed it in a bin and forgot all about it....Until I recently cleaned up my stash. I looked at it and I still liked the design so what the heck.... I'm going to finish it this month and publish it myself :) It's made from Summer Tweed by Rowan


Als je af en toe eens opruimt, vind je nog eens wat :) Aglaranna was een inzending voor een tijdschrift en was geaccepteerd maar uiteindelijk heb ik hun offer afgeslagen. Nijdig heb ik het ergens in een bak gegooid en was al snel vergeten dat het bestond.....Totdat ik onlangs mijn voorraad wat aan het opschonen was. Ik vind het nog steeds een mooi ontwerp dus.....Ik ga het dezemaand afmaken en dan publiceer ik het lekker zelf :) Het is overigens gemaakt van Summer Tweed van Rowan

dinsdag 13 april 2010

Project Tintaglia

A few months ago I ordered some yarn at Easy Knits one of those yarns was a 100% BFL color Swamp thing. I was very pleased that the color was even more beatiful then seen on the screen. I inmediatly had an idea what to make with it....but I hesitated thinking it was to easy....so I swatched, swatched and swatched until I finally made the swatch as I first intended....and: wauw yep, that's it, I mumbled, sitting on my couch.What did you say? said DH. And I replied; well I should've known better not to listen to what the yarn is telling me.....
Well tell me, did I do it right?

Een paar maanden geleden had ik wat garen gekocht bij Easy Knits en een van die garen was een 100%BFL in de kleur Swamp Thing. Ik wasergblij omte zien dat dekleur in het echt nog mooier was dan op een computerscherm.Ik wist meteen wat ik ervan zou willen maken.....maar ik aarzelde toch een beetje denkend dat het idee wat ikhad te simpel was....dus proeflapje na proeflapje na proeflapje totdat ik uiteindelijk toch maar een proeflapje maakte van het eerste idee....En...wauw, zie je wel, mompelde ik. Wat zei je? zei DH Mijn antwoord:Oh dat ik gewoon moet luisteren als het garen tegen me praat.....
Nou vertel het maar, heb ik goed geluisterd?


maandag 12 april 2010

Project Elena

When I first saw this yarn at the craft fair in Zwolle I fell in love with the colors, I already made Althea from the same yarn and I thought the yarn was also perfect for a summer top....BUT.... I bought only 1 skein...would that be enough?
Calculation after calculation....It would be a close call.
I started the lace pattern on size 3.75mm to get some more lenght and drape for the lower part of the body and used 3mm needles for the rest of the body. To save some yarn I crochet 6 straps instead of knitting them. I also made a straight back to save some more yarn. I also knitted faster and faster to the end of the project, cause you all know that that saves yarn, LOL.
I ended up not using all the yarn, I had 5 grams left :) Still I was anxious...did I meassure it correctly? Would it fit after blocking? Well see for yourselves!
Now it's time to appologize for the crappy IPhone pics, I promise to make better pics soon :)

Toen ik de eerste keer dit garen zag op de handwerkbeurs in Zwolle werd ik helemaal verliefd op de kleuren. Ik had van hetzelfde garen al Althea gemaakt en vond dat dit garen ook perfect was voor een zomertopje....MAAR....ik had maar 1 streng gekocht....zou dat genoeg zijn? Berekening na berekening....het zou er om spannen.Ik begon met het ajourpatroon op naald 3.75 om wat meer lengte en soepel weefsel te krijgen voor het onderste gedeelte van het lijfje, voor de rest gebruikte ik naald 3mm. Om wat garen te besparen haakte ik de 6 bandjes in plaats van ze te breien.Om nog meer te besparen maakte ik een rechte rug. En natuurlijk ging ik tegen het einde van het project steeds sneller breien want dat schijn ook garen te besparen, LOL. Uit eindelijk hield ik nog 5 gram over :) Maar nog steeds zenuwachtig...klopte alle berekeningen wel? Zouhet wel goed passen na het blocken? Nou kijk zelf maar!
Oke nu is het tijd om even sorry tezeggen voor de waardeloze IPhone foto's. Ik zal snel mooiere foto's maken, beloofd! :)
The Yarn/Het Garen: Opus sok from Storm in the Attic (Rav link)

Blocking


Me in the kitchen wearing the top/Ikke in de keuken met het topje aan

zaterdag 10 april 2010

Althea

Althea is the perfect summer shawl. I love the touch of Blue Faced Leicester, it feels soft and smooth against your skin. You can easily wear it over a camisole or summer dress and, because of the shape of the shawl, it will stay on your shoulders. You can easily make the shawl to your desired size by adding repeats of the open lace pattern which is very easy to memorize. Althea is perfect for working on at your knitting group.

Materials
Yarn: 380 yds/350m fingering weight yarn.
Sample shown in Opus Sock from Storm in the Attic. (75% Blue Faced Leicester, 25% Nylon) Needles: 1 US 5/3.75 mm circular of length 48 in/120 cm.
Crochet hook: US F/3.75 mm or larger for provisional cast on. Markers
Gauge: 20 sts and 26 rows = 4 in /10 cm in pattern stitch after blocking.

Directions are given for 1 size: 50 in/127 cm wide and 20 in/51 cm long at center.

Pattern has written instructions as well as charts.
Buy now for $5.50donderdag 8 april 2010

Wereldwol

You can buy my hardcopy patterns now also at Wereldwol
She has a gorgious collection of luxuary yarns, and another plus :) She sells my al time fav Noro Silk Garden Sock, so go and take a look!

Een aantal patronen zijn nu als geprinte versie verkrijgbaar bij Wereldwol. Ze heeft een geweldige collectie van luxe garens, met als extraatje, mijn favoriet Noro Silk Garden Sock. Zo gaat allen kijken!

woensdag 7 april 2010

How knitting keeps me sane

First let me appolagize for not blogging lately..... It seems like all I do lately is talking with teachers and social workers. It's nice that we qualify for some extra care, but are all those forms necessary....? Why do I have to fill out the same form every year....lot's of info doesn't change in 1 year (or 2, or 3....or ever) and the worst part.....I can't see where this ends.
The forms for extra care at home are all filled in, now we have to wait 2 months before we'll here if we qualify. School is another, but very much the same story, except that we now need to wait until school fills in all the forms.....let me tell you a little secret...I'm not patient.... at all....so while I wait, I knit and knit and knit.......I finished 2 secret projects, a summer top and almost ready with a little cardigan. This keeps me focused on the good things about my kids, cause filling out forms with their disabilaties isn't much fun. So knitting keeps me thinking on how sweet DD2 looks when she's listening to her mp3-player, singing and dancing on music only she can hear. DD1 who walks more on her hands then on her feet, and DS who asks me every morning if I slept well that night. Filling out forms and talking to people about what they can't do is hard cause you easily forget what they can do. To sit and knit gives me some reflection time and patients so I can deal with irritating teachers and other people without hitting them :) Though sometimes I think it would solve a lot, lol.

Okay stepping of soapbox here :) And to make you feel better some knitting pics from the little cardigan I'm making.

Allereerst,sorry dat ik zo weinig heb geblogd de laatste tijd.....Het lijkt wel of ik alleen nog maar gesprekken voer met leraren en hulpverleners. Heel fijn dat we voldoen aan allerlei eisen voor meer hulp thuis, maar moet dat nou al die ellenlange formulieren? Enwaarom moet ieder formulier ieder jaar weer helemaal opnieuw ingevuld worden. Het meeste van die info verandert niet in 1 jaar (of 2, of 3....of ooit) En het ergste....ik zie er geen einde aankomen.De formulieren voor de PGB's zijn ingevuld, nu mogen we 2 maanden wachten of het word toegewezen. School is eigenlijk hetzelfde verhaal, alleen moeten we wachten totdat de schoolalles heeft ingevuld.....zal ik een klein geheimpje verklappen.....geduld is niet echt mijn sterkste kant :)....Dus terwijl ik wacht en wacht, brei ik heel wat af. 2 Geheime projecten zijn afplus een zomertopje en ik ben bijna klaar met een vestje. Dit gebrei zorgt ervoor dat ik wat meer kan relativeren en dat ik weer blij naar mijn kinderen kijk, zoals DD2 aan het dansen en zingen is met haar mp3 op, DD1 die meer op haar handen loopt dan op haar voeten. En DS die iedere morgen begint met vragen of IK wel goed heb geslapen. Door al die formulieren en gesprekken die er alleen maar op gericht zijn wat ze allemaal niet kunnen,vergeet je al snel wat ze allemaal wel kunnen. Breien zorgt voor zelfreflexie en geduld, zodat mijn batterij weeris opgeladen om al die irritante mensen weer te woord te staan zonder te gaan slaan :) Al denk ik soms wel eens dat sommige problemen daarmee wel opgelost zouden zijn, lol

Maar genoeg ge%^$& :) hier een detail foto van het vestje zodat je je wat beter voelt :)