maandag 30 april 2012

Design process: Top Down Cardi, part 2

Next on the list is swatching with the proposed yarn in this case; my handdyed Krokus. I know most of you don't like to swatch but when it comes to designing you really need to, and if you just want to make something that fits I suggest you swatch too ;)

Het volgende op de lijst is proeflapjes maken met het uitgekozen garen, in dit geval miijn eigen handgeverfde Krokus. Ik weet dat de meeste van jullie een hekel hebben aan proeflapjes maken en het meestal overslaan, maar bij het ontwerpen van een kledingstuk kom je er niet onderuit. Overigens als je een kledingstuk wilt breien dat ook nog past stel ik voor dat je ook een proeflap breit ;)


I use swatching a lot, it gives me time to think and try stuff out. I do have a few stitch dictionaries but I almost never use them, I think Sorrel is the exception. But most of the time I just sit with needles and yarn and swatch to see if I can make it the way it looked in my head. Sometimes it doesn't sometimes it does. Another good thing about swatching is to see if the planned stitch pattern works in the used yarn, and again sometimes it does sometimes it doesn't. I submitted Sorrel for instance in a fingering weight yarn, the editor wanted to use worsted and it turned out great (still planning on making one for myself in fingering tho)

Ik besteed veel tijd aan het maken van proeflapjes. Het geeft me tijd om over het ontwerp na te denken en om dingen uit te proberen. Ik heb wel een aantal stekenboeken maar gebruik ze eigenlijk nooit, Sorrel is daarin de uitzondering. Maar meestal ga ik gewoon lekker zitten met naald en draad om te kijken of dat wat ik in mijn hoofd heb bedacht ook wel gebreid kan worden. Soms kan het wel maar soms ook niet. Een andere goed ding van een proeflapje maken is om te kijken of het geplande stekenpatroon wel mooi uitkomt in het gekozen garen. Sorrel had ik voorgesteld in een fingering gewicht garen maar de editor had liever een worsted gewicht en het zag er geweldig uit (Ik ben overigens nog steeds van plan om een Sorrel voor mezelf te maken in fingering gewicht)

Back to swatching ;) writing patterns involves a lot of math and the end product will only fit if all the numbers are correct. First I start by chosing what needle size to use, depending on how you want the fabric to feel and drape making this is an important choise. A shawl needs to have another drape then a fitted cardi. For this cardi I knew I had to swatch with size 3mm. I always make a decent size swatch at least 15x15cm (6" by 6") And whatever stitch pattern I'm going to use, I always make 1 in stockinette stitch too. Just to see how the fabric is acting after the soak and blocking, and to see what the differences are in sts counts and rows.
I always meassure the swatches when I'm done knitting and after blocking. This gives me the information if it will shrink and how much it will shrink, Untreated cotton for instance has a tendency to shrink almost 10% think of all the wasted time if the project doesn't fit :(

Terug naar het proeflapje maken ;) Patroonschrijven vereist een helehoop wiskundig geneuzel en het eindproduct gaat alleen passen als alle cijfers kloppen. Als eerste bepaal ik met welke maat naalden ik de proeflapjes ga breien, dit is afhankelijk van hoe dat ik wil dat het gebreide weefsel zich gaat gedragen en daarom een belangrijke keus. Voor een shawl wil je een veel losser en mooier vallend uiterlijk hebben dan voor een nauwsluitend getailleerd vestje. Voor dit top down vestje gebruikte ik naald 3mm. Ik maak altijd ruime proeflapjes minimaal 15x15 cm. En onafhankelijk wat voor soort steek patroon ik ga gebruiken ik maak ook altijd 1 proeflap in gewone tricotsteek. Gewoon om te kijken hoe het gebreide weefsel zich gedraagt na wassen en opspannen en wat het verschil is in steekverhouding. Ik meet de stekenverhouding ook altijd als ik klaar ben met breien en voor het wassen. Dit geeft me de belangrijke informatie of hete weefsel nog gaat krimpen. Onbehandelde katoen heeft bijvoorbeeld soms wel een krimp van meer dan 10% Denk toch eens aan al die verspilde tijd als je daarachter komt na het breien van het kledingstuk :(

The swatches go into a handwarm bath with Soak (no rinsing requeried, and soon available in the store) for 20 minutes. After squishing all the water out it's blocking time. For a cardi I hang them instead of lying them flat, this gives me a more accurate meassurement, depending on the yarn I'll even hang some more weight on the swatch, to mimic the weight of the end product. For shawls I pin them on to my spare bed, actually not for meassurement but to see the stitch pattern more clearly.
Then it's all about letting it dry, which can be annoyingly slow...... ;)

De proeflapjes gaan nu voor 20 minuten in een handwarm badje met Soak (niet meer uitspoelen, ruikt heerlijk en binnekort verkrijgbaar in de winkel) Na het uitknijpen is het tijd om te blocken. Proeflapjes voor een vestje hang ik altijd op in plaats van neer te leggen, dit zorgt voor een meer accurate meting en afhankelijk van het garen hang ik er ook nog meer gewicht aan om het eindproduct te immiteren. Proeflapjes van shawls pin ik op mijn logeerbed en eigenlijk niet eens voor een stekenverhouding maar om het stekenpatroon beter te kunnen zien. Hierna is het wachten totdat de proeflapjes helemaal droog zijn...... Wat hinderlijk lang kan duren....... ;)

- Marleen

zaterdag 28 april 2012

Design process: Top Down Cardi part 1

I thought you might find it interesting to see how my design process works. As example I'll take the top down cardigan I'm working on right now.
Most of the time design images just pop up in my head and I do a lot of the decicion making in my head. Which yarn to use, which construction and perhaps it looks better when I do this....oh no skip the last one, perhaps add some colour. Would it look great in a variegated yarn?
Lots and lots of talking to myself finds place in this part of the process, meaning that during conversations I can just start staring at the wall behind, mumbling in myself, then start searching for my phone to add some notes. People have accused me of being nuts :)

Ik dacht jullie vinden het vast interessant om eens wat meer te horen over hoe mijn design proces werkt. Als voorbeeld neem ik mijn nieuwe ontwerp top down cardi (vestje gebreid van de nek naar beneden) als voorbeeld
Meestal schieten de beelden me te binnen en veel van de beslissingen maak ik al mijn hoofd. Welk garen kan ik gebruiken, welke samenstelling, welke constructie ga ik gebruiken, kan dat wel, misschien ziet het er beter uit als ik....oh nee laat die laatste maar, misschien in meerdere kleuren. Zou het er mooi uit zien in multikleuren of toch beter in een semi solid?
Tijidens dit gedeelte in het ontwerp proces, praat ik vooral veel met mezelf, waardoor het weleens voorkomt dat ik tijdens een gesprek met anderen opeens zit te staren naar de muur een beetje begin te mompelen tegen mijzelf en dan verwoedde pogingen doe om mijn iPhone te vinden om nog een notitie te maken. Mensen hebben me weleens voor gek verklaard ;)


Before I used my phone to take notes and write a large part of the pattern on my iPhone, I used paper notes, lots and lots of paper notes, lying at my laptop or downstairs at the chair I usely work my samples, or in the kitchen, or...... Well anywhere. Don't get me wrong, I still do a lot of math on paper as do I sketch but I started to photograph them with my phone so I can't loose them anymore ;) I save everything in iCloud so I can work on them from my laptop, phone and iPad and more important if I loose my phone I can still access all my works in progress.
See....? I'm very easily distracted :)

Voordat ik mijn telefoon gebruikte om notities te maken en tegenwoordig schrijf ik het grootste gedeelte van het patroon op mijn telefoon/ iPad, gebruikte ik papier of kladblokken heeeeel veeel kladblokken. En die lagen bij mijn laptop bij mijn werkstoel, in de keuken, bij de wasmachine, bij...... Nou ja zo'n beetje overal. Ik doe nog steed een hoop gereken en schetsen op papier maar neem tegenwoordig ook overal foto's van zodat ik ze niet meer kwijtraak ;) Vervolgens sla ik alles op in iCloud zodat ik eraan kan werken vanaf zowel mijn iPhone als mijn iPad als mijn laptop. En natuurlijk het meest belangrijk, als ik mijn telefoon kwijtraak dan heb ik nog steeds al mijn gegevens van lopende projecten.
Zie je...... Hoe makkelijk ik afgeleid ben ;)


So when I'm done with most of the decisions, I start sketching and writing some design features down..... In fact I write most of the stuff down cause my sketching skills are.... Well.... non existant comes to mind :)
For this design the yarn was set, it needed to be my own Krokus yarn, and I wanted a cardigan for myself, so the top down cardi -working title- was born.
Top down cause I really liked making Sorrel for The Knitter, and I would love to show of my yarn in a cardigan. Another issue what influenced the design process is that I'm teaching myself to knit and read at the same time, and I can actually read and knit a lot faster since I'm trying but only in Garter Stitch I achieve a fast knitting speed. So the whole body to the waist is worked in Garter Stitch (allready finished reading 2 books) But I do love to work some lace. The border on the body and sleeves are knitted on sideways.

Wanneer ik de meeste beslissingen genomen heb in mijn hoofd is het tijd om te gaan schetsen en om karakteristieke design kenmerken op te schrijven. Eerlijk gezegd schrijf ik het meeste omdat mijn schets capaciteiten.... Nou ja, niet bestaand, zijn ;)
Voor dit ontwerp stond het garen al vast, mijn eigen Krokus en ik wilde onderhand wel een een vestje voor mijzelf, dus zie daar, top down cardi.
Van de nek naar beneden gebreid omdat me dat erg goed was bevallen tijdens het maken van Sorrel voor The Knitter, en natuurlijk wilde ik graag mijn garen weleens opgebreid zien in een vest. Een ander ding wat het ontwerp proces danig heeft beinvloed, is dat ik het lezen erg mis en dus ben ik mezelf aan het leren om tegelijkertijd te lezen en te breien. Daar ben ik mee begonnen tijdens de Live Long en Prosper collectie en tegenwoordig haal ik al behoorlijke snelheden met ribbelsteek. Dus de hele body van de nek tot aan de taille wordt gebreid in ribbelsteek..... Heerlijk heb al 2 boeken uit. Maar natuurlijk hoort er nog wel iets van kant aan dus de mouwen en de onderste rand van de body worden kant en dan zijwaarts eraan gebreid

- Marleen

vrijdag 20 april 2012

Sorrel on the cover

The last one I kept a secret is now published by The Knitter Magazine and to my suprise, made it onto the cover ;)

De laatste die ik geheim heb gehouden is nu gepubliceert door The Knitter Magazine. En tot mijn verbazing, staat Sorrel op de voorkant- Marleen

maandag 16 april 2012

Dutch Knit and crochet days

Last weekend were the Dutch knit and crochet days in Nieuwegein and I had a wonderful time. It was soooo busy and I talked with soooo many lovely people..... It was really fun to put faces to ravelry names ;) It was so busy that I forgot to make pictures ;( Normally I wouldn't buy anything but this time...... remember DH, who bought himself a present just before my birthday....? Well I thought... I can buy myself a present.... ;)
A beautiful lime Namaste Monroe bag for instance is something I just really need ;) Bought at Marieke
As is The Principles of Knitting....
Still 2 weeks to go before my birthday ;)

Afgelopen weekend waren de brei en haakdagen in Nieuwegein en die waren fantastisch, heeeeeeel druk en ik heb zoveel leuke mensen gesproken, en erg leuk om gezichten te kunnen koppelen aan Ravelry namen ;) Het was alleen zo druk dat ik vergeten ben om foto's te maken :( Normaal gesproken koop ik niks tijdens een beurs, maar herinneren jullie nog dat manlief een mooi kado voor zichzelf kocht, vlak voor mijn verjaardag.....? Dus ik dacht..... kan natuurlijk wel gewoon een leuk kado voor mezelf kopen..... ;)
Zo'n lime kleur Namaste Monroe tas heb ik natuurlijk gewoon echt nodig ;) Gekocht bij MariekeNet zoals The principles of Knitting ;) Nog 2 weken te gaan tot mijn verjaardag ;)


- Marleen

woensdag 11 april 2012

Live Long and Prosper Collection

And it's here!!!! drums please.... :)
Just in time for the knit and crochet days in Nieuwegein. All done with the Live Long and Prosper Collection. I uploaded the files yesterday evening on ravelry and Live and Prosper are allready on the top 20 list of what's hot right now :) *doing happy dance*

So about the Collection, it contains 3 shawl patterns; Live, Long and Prosper. All shawls are using my own handdyed yarn Krokus, which is a very soft Merino/Bamboo/Silk blend and knitsup gorgeous, IMHO anyway.

En hier is ie dan!!!! tromgeroffel graag..... :)
Net op tijd voor de brei en haakdagen in Nieuwegein. Helemaal klaar met de Live Long and Prosper Collection. Gisteren heb ik de files al op Ravelry gezet en tot mijn verbazing stonden Live en Prosper vandaag al in de top 20 van de What's hot right now lijst van Ravelry *happy dance*

Wel de collectie.... die bestaat uit de 3 shawl patronen Live, Long en Prosper. Alledrie de shawls worden gebreid met mijn eigen handgeverfde garen Krokus, een hele zachte mix van Merino met bamboo en zijde. En meest belangrijk het breit heerlijk :)


The Collection can be found on the website here
Or you can download it for $13.50 on RavelryDe collectie kun je hier vinden op de wesite
of hieronder downloaden voor $13.50 bij Ravelry

maandag 2 april 2012

Blocking Prosper

Yeah, just remebered on time that I had to block Prosper today. Now all that is left to do is the photoshoot tomorrow, if the weather is dry and sunny that is. The patterns from Live and Long are allready back from the tech-editor waiting to be translated. Now only to find the time....

Joepie!! Ik dacht er vanochtend op tijd aan om Prosper te blocken. Nu alleen nog de fotoshoot morgen, tenminste als het weer een beetje meezit. De patrone van Live en Long zijn geschreven en alweer terug van de tech-editor nu alleen nog vertalen naar het nederlands. Waar ga ik dat doosje extra tijd ervoor vinden.....
- Marleen

zondag 1 april 2012

So.....

So I finished Prosper yesterday, it still need some firm blocking but since I need to block on the same bed I sleep in, that's something for tomorrow morning giving the shawl the most time to dry ;)

Gisteren heb ik de laatste steken afgekant van Prosper. De shawl moet nog geblocked worden maar omdat ik moet blocken op hetzelfde bed als waar ik op slaap, doe ik dat maar morgenochtend. Dan is het droog, hoop ik als ik 's avonds weer wil slapen

Remember that bitchy yarn? Well she kept screaming from the moment I finished Prosper; It's my turn now!!! And she was very specific what she wanted to become. Sideways worked with a small lace border and short row shaping and no other colours..... I just gave in to avoid more bitchyness..... ;)

Vanaf het moment dat ik klaar was met Prosper, bleef dat krengerige strengetje garen maar roepen dat zij nu aan de beurt was en ze had nog hele specifieke eisen ook nog. Ze wilde persé gebreid worden vanaf de zijkant, met een leuk kantrandje, her en der wat verkorte toeren en vooral niet samen met andere kleuren..... zucht.... ik heb maar toegegeven om van het gezeur af te zijn.... ;)

- Marleen
So I finished Prosper yesterday, it still need some firm blocking but since I need to block on the same bed I sleep in, that's something for tomorrow morning giving the shawl the most time to dry ;)

Gisteren heb ik de laatste steken afgekant van Prosper. De shawl moet nog geblocked worden maar omdat ik moet blocken op hetzelfde bed als waar ik op slaap, doe ik dat maar morgenochtend. Dan is het droog, hoop ik als ik 's avonds weer wil slapen

Remember that bitchy yarn? Well she kept screaming from the moment I finished Prosper; It's my turn now!!! And she was very specific what she wanted to become. Sideways worked with a small lace border and short row shaping and no other colours..... I just gave in to avoid more bitchyness..... ;)

Vanaf het moment dat ik klaar was met Prosper, bleef dat krengerige strengetje garen maar roepen dat zij nu aan de beurt was en ze had nog hele specifieke eisen ook nog. Ze wilde persé gebreid worden vanaf de zijkant, met een leuk kantrandje, her en der wat verkorte toeren en vooral niet samen met andere kleuren..... zucht.... ik heb maar toegegeven om van het gezeur af te zijn.... ;)

- Marleen