vrijdag 29 maart 2013

First day Breidag

It was smashing, loved it today, so much fun and lots of sweeties who came by to show their test knits ;))))
The booth

Het was geweldig vandaag, heb enorm genoten, heel veel plezier gehad en het was reuze gezellig. Super alle test breisters die even hun project kwamen laten zien ;)))
De kraam

test knitters in the wild ;))))
Loslopend testbreiers ;))))


And now.....;))
En nu.....;)


- Marleen

maandag 25 maart 2013

Prepping

For a show is always hard work with a deadline that's alway 2 weeks to soon.... I still have 3 days before we need to go and set up the booth and I think I'm doing well (I always think that only to come to the conclusion I forgot something important....) hopefully not this time, though I need to order more ink ;)

One of the new items will be miniskeins last show I introduced miniskeins from the Lelie yarnbase now it's the popular Krokus yarn, and when you make kits/miniskeins you always have some leftovers, since I love leftovers I decided to make some fun packages of them

Voorbereidingen voor een beurs zijn altijd hectisch en eigenlijk komt de beurs altijd 2 weken te vroeg..... We zijn nog 3 dagen verwijderd van de brei en haakdagen in Nieuwegein, tenminste dan moeten wij gaan opbouwen, maar ik denk deze keer dat ik toch behoorlijk op schema zit (nou denk ik dat wel vaker om dan tot de ontdekking te komen dat ik wat belangrijks vergeten ben.....) maar goed hopelijk deze keer niet al moet ik zo niet vergeten om inkt te bestellen ;)

Een van de nieuwe dingen voor de breidag zullen de ministrengen zijn van de Krokus en als je pakketjes maakt of ministrengetjes dan houd je altijd restjes over en aangezien ik dol ben op restjes, heb ik er pretpakketjes van gemaakt ;)


- Marleen

donderdag 7 maart 2013

Testers versions of Clarion

Thought you might wanted to see some different versions of Clarion made by my wonderful test knitters. First one is made by marianne (roodrose on ravelry) and she used Tulp in the colourways The Student (jeans blue) and Vamp (dark pink) and because she had lots of yarn left she improvised on the border. I think it's stunning!!!
Dacht dat jullie vast wel wat verschillende versies van Clarion willen zien gemaakt door mijn geweldige test breisters. De eersteis gemaakt door Marianne (roodrose op ravelry) en zeheeft als garen mijn Tulp gebruikt in de kleuren The Student (jeansblauw) en Vamp (donkerroze) en omdatzenog zoveel garen overhad heeft ze wat geimproviseerd met de rand. Ik weet niet wat jullie ervan vinden maar ik vind het er geweldig uitzien!!!Next one is from Ann (moilulu on ravelry) pretty!!
Volgende is van Ann (moilulu op ravelry) mooi!!!next is the one from Elly (wolletje on Ravelry) she made an original in the Krokus Duo colourway Lavender still one of my favourite colourways and she might have enough yarn  left over from the nr 10 to make the Santenay Mitts....
Volgende is gemaakt door Elly (wolletje op ravelry)zij heeft een originele gemaakt in de Krokus Duo kleur Lavender. Een van mijn alltime favoriete kleuren en ze heeft misschien net genoeg garen over van de nr 10 om de Santenay Mitts te maken....


Next one is from Nadia (Sanita60 on ravelry) lovely colour combo
Volgende is van Nadia (Sanita60 op Ravelry) prachtige kleuren combi


Then Julie (roskva on Ravelry) smashing colours, love them
Dan Julie (roskva op Ravelry) spetterende kleuren, vind ik helemaal geweldig


Sarah (crochetsarah on Ravelry) who is always soooo fast and a wonderful testknitter, in the bamboo it drapes beautiful
sarah (CrochetSarah onravelry) is altijd enorm snel  en een geweldige test breister,in de bamboo valt de Clarion heel mooi


and last but not least Carol (snohomishCarol on ravelry) who introduced a third colour and I do love the result
En als laatste maar zeker niet de minste versie, Carol (snohomishCarol on ravelry) die een derde kleur introduceerde en ikvind het resultaat super


vrijdag 1 maart 2013

Morning Dew progress

I thought you might want to see some pictures of the progress I'm making on my Morning Dew.... It is getting huge
Still need to work 32 and a half pattern repeats which means: 390 beads and 27.248 sts.... So if you don't mind I'm back to my knitting.... ;)))

Ik dacht, jullie willen vast wel wat foto's zien van de voortgang van mijn Morning Dew.... Errug groot nu al
Ik moet nog 32 en een halve patroon herhaling, dat is nog 390 kralen en 27.248 steken..... Dus als jullie het niet erg vinden ga ik nu weer breien..... ;)))- Marleen