woensdag 30 mei 2012

Shop update: New yarn Lelie

Remember the Mink? I called it Lelie (Lily in English). Well it's now available in the webshop ;) for now only in the Royal Purple and the Poppy shades. You can find Lelie here

weet je nog, die mooie zachte nerts? Ik heb het Lelie genoemd en het garen is nu verkrijgbaar in de webshop ;) voor nu alleen nog even in de Roayal Purple en de Poppy kleuren. Hier kun je Lelie vinden.

Lelie is a very soft and fluffy. The base yarn is light heathered grey, which really shows of in the lighter colours. The blend with silk makes the yarn strong and gives it a beautiful luster. Lelie is hand dyed in semi solid colours. Every colour is dyed in 6 matching shades, from light (nr 2) to dark (nr 12). Perfect for making shawlswith a long colour repeat

Content: 70% mink, 20% merino, 10% silk
Yardage: 50gr/300m (400yds)
Available patterns: none yet, but you only need 2 skeins to make a Mariposa or Lentebloesem

Lelie, heerlijk zacht en fluffy garen. Een klein beetje gemeleerd zeker in de lichtere kleuren is dat goed te zien, dit komt omdat het basis garen licht grijs is met een klein spikkeltje. De menging met zijde zorgt voor schijn en slijtvastheid. Lelie is handgeverfd in semisolid kleuren. Iedere kleur is steeds in 6 bijpassende schakeringen geverfd van licht (nr 2) naar donker (nr 12). Perfect om shawls te maken meteen langlopend kleurverloop. In elke omschrijving staat met welke kleuren bij elkaar passen.

Samenstelling: 70% nerts, 20% merino, 10% zijde
Looplengte: 50gr/300m
Beschikbare patronen: die komen nog, maar je hebt maar 2 strengen nodig voor een Mariposa of Lentebloesem


Royal Purple


Poppy


- Marleen

vrijdag 25 mei 2012

Design Process: Top Down Cardi part 6

On this beautiful friday, I finally found some peace and quiet to work on my top down cardi again. I dyed for a couple of days as you have seen ;) and in between the dyeing I needed to manage some stuff for the kids. So today was a perefect day to sit in the garden and knit, knit, knit....
I' m at a point in my design proces that I don't like.....my head is full with exciting new designs, using new yarns and I just want to play..... This is the moment I'm having trouble working on the cardi, it has lost its appeal.... New yarns (especially the orange/red Mink) is shouting at me.... "please pick me, please pick me, I will be a delight to knit with and look gorgeous all day long....."

Wat een heerlijke vrijdag, eindelijk wat tijd en vooral rust gevonden om eens goed door te werken aan mijn top down cardi. De afgelopen week heb ik veel geverfd en tussen het verven door moest er veel geregeld worden voor de kinderen. Maar vandaag was een goede dag om te breien, heel veel en lang te breien..... Ik ben op het punt aangekomen tijdens het ontwerp proces waar ik een hekel aan heb...... Mijn hoofd is gevuld met allerlei fantastisch nieuwe ontwerpidee├źn, mooie nieuwe garens en mijn top down cardi heeft zijn aantrekkingskracht verloren. De nieuwe garens (vooral die mooie oranje/rode mink) blijven maar roepen....."kies mij, kies mij, asjeblieft, ik beloof heerlijk te zijn om te breien en ik zal er fantastisch uitzien.....


I know that if I start playing with a new design too soon in this design process, the top down cardi will be stuck in a bag, and will probably never see the daylight again..... Since this is work, that's not an option, so I have to make myself finish the cardi. For me this means I have to take a few days in which I only work on the cardi to finish it as soon as possible, watching one of my fav tv series Angel, familliar enough to not need to see it all but good enough for some pleasant distraction. Knowing myself that if it takes too long, DH and kids will not be pleased with how mommy behaves ;)
So let's see how fast I can finish knitting this. I'm still working on the border and I just reached the left waist point. Though I'm tempted to start something new I do like how it turns out

Ik weet dat als ik te vroeg in het ontwerp proces iets nieuws begin dat de topdown cardi waarschijnlijk ergens onderaan in een tas terecht komt wwarna het nooit meer te voorschijn komt...... Omdat dit werk is kan dat natuurlijk niet, dus moet ik mezelf gaan motiveren om het zo snel mogelijk af te maken. Meestal houdt dit in dat ik een aantal dagen achter elkaar inplan waarbij ik alleen maar brei, meestal tijdens een van miijn favoriete tv series op het moment ben ik Angel weer aan het kijken. Bekent genoeg om niet alles te hoeven zien en net genoeg afleiding tijdens het breien. Ik ken ondertussen mezelf, als ik dat vest niet snel genoeg af heb zijn manlief en de kinderen niet zo blij met het gedrag van moeders ;)
Dus zullen we maar eens kijken hoe snel ik het af kan hebben. Ik ben nog steeds bezig met de rand van de body, ik ben nu net de linker zijnaad gepasseert. En hoewel ik steeds in de verleiding word gebracht om iets nieuws te beginnen ben ik wel tevreden over hoe het eruit gaat zien.

- Marleen

donderdag 24 mei 2012

Colours


Thanks for all the colour advise, peeps!
I only had 60 skeins, and I wanted 6 different shades of 1 colour, so for now I tried out the purple shades and orange/red shades and really strange I really love how the orange/red turned out. I only have 1 problem..... I need to finish my topdown cardi before I can start on a shawl with this.....:(

Dank jullie wel voor alle kleuren adviezen!!!
Ik had maar 60 strengetjes en ik wilde 6 verschillende schakeringen van 1 kleur, dus voor nu moest ik het laten bij de paarse variant en een oranje/rood variant. En heeel gek hoor maar ik vind die oranje/rood helemaal geweldig geworden. Nu heb ik nog maar 1 probleem..... Eerst mijn vestje afmaken voordat ik aan een shawl kan beginnen met dit..... ;(


So I bet you want to see some pics?
Here's the purple

Nu willen jullie natuurlijk ook nog de foto's zien?
Hier is de paarse variantAnd the orange/red
En de oranje/rood


And I did had some skeins left so I tried the naturel grey, you suggested. But I do think I'm going to give it a bit more grey tones, I think the difference is to much. See?

Ik had nog een aantal strengen over en na jullie suggestie om er een grijze bij de naturel te verven, heb ik dat maar gedaan. Maar ik denk dat ik ere toch meer grijstonen bij ga verven, nu vind ik de overgang wat te hard. Kijk maar


Well, I'll ordere a few more kilo's ;) I at least want a red, green, brown and blue. And the yellow and turquoise too ;)

Toch nog maar een paar kilo bestellen ;) wil in ieder geval nog een rood, groen, bruin, blauw. En die geel en turkoois komt ook nog wel ;)


- Marleen

woensdag 23 mei 2012

Yarn party

Spend the most wonderful day with some knitting friends old and new.
Vandaag heerlijk doorgebracht met oude en nieuwe vriendinnetjes


Beautiful weather to spin
Vriendinnetje lekker aan het spinnen in het zonnetje

Great lunch (soup of asparagus)
fantastisch lekkere aspergesoep als lunch


Chocolate
super chocolade bonbons


After a day like this you.....
na zo'n heerlijke dag kun je maar 1 ding doen.....


- Marleen

zondag 20 mei 2012

Sundays


What to do on a beautiful sunday? Well it was the last gym practise on sunday for DD1, starting tomorrow she'll have practises on monday, thursday and saterday. So that's 7.5 hours worth of knitting time ;)
A few weeks ago the new base yarns arrived, but I didn't have time to try them out. But today I couldn't resist....

Prachtige zondag, wat te doen? Vandaag was de laatste turnles van DD1 op de zondag, vanaf morgen gaat ze trainen op maandag, donderdag en zaterdag. Da's 7.5 uur breitijd ;)
Een paar weken geleden al waren de nieuwe garens binnengekomen, maar ik had nog niet echt tijd gehad om ze uit te proberen, maar vandaag moest ik toch echt.....Meet, well need a name for it, but it's a gorgious blend of 70% Mink, 20% Merino, 10% Silk. It has 300 meters per 50 gram skein, and I can't wait to see how it will knit up.
I'm now dyeing it in 2 shades of purple, yes I know, I should try some other colours too ;) but here's your change, I haven't decided on the colour pallette, so let me know which kind of colour you would like.

Dit is, nou ja de naam moet nog komen, maar het is een prachtige menging van 70% Nerts, 20% merino en 10% zijde. De 50 grams strengen hebben een looplengte van 300m, en ik kan niet wachten om te zien hoe het breit.
Ik ben het nu aan het verven in 2 varianten paars, jaja ik weet het, ik zou ook eens een andere kleur moeten probereb ;) nou hier is je kans, want ik heb nog niet besloten wat voor een kleuren scala ik wil, dus laat het me weten welke kleur JIJ graag zou zien- Marleen

zaterdag 19 mei 2012

Design Process: Top Down Cardi part 5

Done with the body!!!
Before starting with the border I made a life line, by threading a sewingthread through the sts on the needle. Most of the time I use life lines after I messed up.... Yes I know....stupid ;)
But know I remembered it on time, now if I mess up the border for any reason I can ripp back without messing up the body.

Klaar met de body!!!!
Voordat ik begin met de rand aanbreien heb ik eerst een levenslijn aangelegd, door naaigaren door de steken op de naald te rijgen. Meestal leg ik een levenslijn pas aan nadat ik alles verprutst heb.... Jaja, ik weet het....domdom ;)
Maar nu dacht ik erop tijd aan, dus als ik nu de rand verpruts kan ik het uithalen.The sts for the border are casted on directly on the good side of the body with working yarn (no more ends to be sewn in) with a cabled cast on (my fav) the sts marker is purely mend to divide the new sts from the sts from the body so I won't mess up the total sts count for the cast on ;)

De steken voor de rand zet ik meteen op aan de goede kant van het werk met dezelfde werkdraad (minder draden wegwerken). Voor deze opzet gebruik ik het breiend opzetten (zie technieken) mijn favoriet. De steekmarkeerder gebruik ik alleen om erevoor te zorgen dat ik de goede hoeveelheid steken erbij opzet


And here's the start of the border

Hier is het begin van de rand


- Marleen

zaterdag 12 mei 2012

Sheep and wool Show in Amersfoort "de vosheuvel"

Wonderful setting on a farm


Ready

Shaving sheep


Between the animals


Live music


Perfect colour in the front


Time to knit together with Anja


Perfect day ;)
- Marleen

woensdag 9 mei 2012

Design Process: Top Down Cardi part 4

And after all this technical stuff I'm sure you just want to see some progress pics :) I started in the neck by working a Garter Stitch strip for the back neck, then picked up the stitches from the strip for the back, sleeves and fronts, the strip continues in the fronts. I just love how it looks with nice and clean lines.

En na al dat technisch geleuter willen jullie natuurlijk gewoon wat progressie foto's zien :) Ik begon met een ribbelsteek randje voor de nek, daarna nam ik steken op van het randje voor de st van het rugpand, de mouwen en de voorpanden, het randje loopt dan door als bies van de voorpanden. Ik blijf het geweldig vinden hoe netjes dat er als afwerking uit ziet.Then you just keep on working in Garter Stitch, which means I allready finished 2 books while knitting this, just started again with the series of Robin Hobb, the assassin's apprentice. I'm now almost to the waistline only 40 rows to go.

Hierna blijf je gewoon lekker doorbreien in ribbelsteek, heerlijk want dan kan ik tegelijkertijd lezen, ik heb al 2 boeken uit en ben net begonnen met het herlezen van de boeken van Robin Hobb, Leerling en Meester. Ik ben bijna bij de taille nog maar 40 rijen te gaan.

maandag 7 mei 2012

Design Process: Top Down Cardi part 3

Well the swatching is done, then comes all the math. I know a lot of designers work with excel sheets that'll do all the calculating but I think I'm just an old fashioned girl who likes paper, pencil and calculator way to much :) I just call them my controlfreakish issues :) It takes more time but it also makes me understand the construction better in all sizes and important for me it makes the whole process visible. Used meassurements is something I will go into another time due to all the different tables there are available not to mention the differences between US, UK and EU sizing.
I use my own measurement tables which are a combination of all to make sure the finished piece has a comfortable fit. But I don't think it all makes that much of a difference for writing the pattern, as each knitter is unique. I think it's more important to mention all the used measurements up front (ea before they buy the pattern) this way knitters can decide for themselves if it corresponds with their own size....crapperthecrap...see... only thinking about it makes me write about it. But we'll save this for another time, I'm doing a tech-editing class here and let's see if that will change my mind :) But back to the top down cardi and the numbers crunching, below you see a picture of how I a worksheet looks like. Actually I think I do need to make a template in excel where I have the basic information listed as some numbers never change, asI have a lot of other cardi designs stuck in my head :) And an excelsheet is always useful to add with the finished pattern for reference for your tech-editor, saves a lot of e-mails :)
As you can see I do use some colour coding to make it even more clear...at least for me :)

Zo, proeflapjes zijn klaar, nu komt het wiskundige gedeelte. de meeste designers gebruiken tegenwoordig excel sheets zodat alle berekeningen automatish gaan, ik ben daar denk ik te ouderwets voor, want ik vind het heerlijk om gewoon met potlood, papier en rekenmachine te werken (controlfreak?) Maar het zorgt ervoor dat de constructie in alle maten voor me duidelijk wordt en het maakt het hele proces zichtbaar. Over de gebruikte maten zal ik een andere keer over bloggen omdat dat een zeer complex onderwerp is door de verschillende maatvoeringen van de US, UK en EU.
Ik gebruik mijn eigen maat tabellen die een combinatie zijn van de verschillende tabellen, zodat het eindprodukt comfortabel zit. Eerlijk gezegd denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt voor het schrijven van een patroon, omdat iedere brei(st)er uniek is Maar zorg er dan wel voor dat de gebruikte maten van tevoren zichtbaar zijn (dus voordat een patroon gekocht wordt) zodat de brei(st)er zelf kan beoordelen of de maatvoering overeenkomt met de eigen maten....crapperdecrap...zie je wel... ik hoef er alleen maar aan denken en dan begin ik er al over te schrijven.... ik volg op het moment trouwens hier een tech-editing class en ik ben benieuwd of ik er dadelijk nu heel anders over denk :)

Maar goed verder met de Top Down Cardi en de berekeningen, hieronder staat een foto hoe zo'n werkblad eruit ziet. Eerlijk gezegd vind ik dat ik binnekort maar eens een excelsheet moet maken voor de basis gegevens, aangezien ik nog een aantal meer ideen in mijn hoofd heb zitten en het is eigenlijk wel makkelijk om mee te sturen met het patroon naar de tech-editor, dat scheelt een heleboel op en neer ge-email :) Zoals je ziet gebruikik ook kleuren om het allemaal wat duidelijker te maken.... in ieder geval voor mijzelf dan toch :)


And in the following picture you can see how I colour code the increases for the neckline for each size.

En in de volgende fot zie je hoe ik de meerderingen voor de hals visualiseer voor elke maat.

zaterdag 5 mei 2012

Nerys

Meet Nerys, made from the 'bitchy yarn'

Nerys is worked sideways, in Garter Stitch with an attractive lace edging making it reversable = easy to wear. The round shaping is accomplished by working short rows. Designed for that one special skein of variegated luxery yarn.

Materials
Yarn: 382 yds/350 m fingering weight yarn. Colour: Wise Girl.
Sample is shown in Dutch Knitting Design’s Krokus. (350m/100gr)
Needles: 1 US 5/3.75mm circular of length 40 in/100 cm.

Gauge
Not important, though it will affect the finished size.

Sizes
Directions are given for 1 size.
75 in/ 190 cm long and 10 in/ 25 cm wide after blocking.

Available in the webshop here
or download through ravelry


Herinneren jullie nog het bitchy strengetje wat precies wist wat het wilde worden? Nou het patroon is geschreven, de nederlandse versie had ik per ongeluk over de engelse versie heen gesaved dus dat moest ik nog even opnieuw schrijven. Voor de mensen die het patroon al hadden gekocht tijdens de brei en haakdagen, er zijn errata, ze staan onderaan de listing en je kunt ze ook terug vinden op de website.

Nerys wordt gebreid vanaf de zijkant in ribbelsteek met een aantrekkelijk kant randje. De ronde vorm wordt verkregen door middel van verkorte toeren.

Materialen
Garen:
350 m fingering gewicht garen. Kleur: Wise Girl.
Voorbeeld is gemaakt in Dutch Knitting Design's Krokus. (350m/100gr)
Naalden: 3.75mm rondbreinaald met een lengte van 100 cm.

Stekenverhouding
Niet belangrijk, al heeft een ander gewicht garen wel effect op de uiteindelijke grootte.

Maat
Beschrijving wordt gegeven in 1 maat: 190 cm breed en 25 cm diep in het midden.

Errata: in de nederlandse versie die verkocht is tijdens de brei en haakdagen was een foutje in geslopen. In rij 6 van de opzet moet je eindigen met 3r dus niet meer de 1a, 2r breien.die heb je in rij 5 al afgekant. Dit geld ook voor de rijen 4, 8, 12, 16 en 20 van de body en rij 4 van het einde.
Met dank aan J. Dekker voor het doorgeven van de fout

Verkrijgbaar in de webshop hier
of downloaden via ravelry
dinsdag 1 mei 2012

Happy Birthday Sale

We had some problems with the site, use coupon code happybirthday for 38% discount on the website

It's almost midnight here so in an hour I will be 38!!! As some of you might have noticed that according to my twitter profile I was allready 38..... One of the things that happens to woman who get older that at some point it's considered rude to be asked about your age.....
In fact it's asked so little that I really need to think about the question.....uhhhh born in 74.....what year do we live in now..... and ofcourse it's all natural that you then make the mistake to change your age on your twitter account with the wrong number.... :) so according to twitter I'm staying 38 :)
And that's a reason to celibrate. So from now and all of May 2nd you'll get a 38% discount on all products in the webshop and in my pattern store on Ravelry.
Enjoy your shopping!!

Het is bijna middernacht en dan ben ik 38!!! Misschien dat sommigen dat getal al op mijn twitterprofiel hadden zien staan..... Een van de dingen die je als vrouw overkomt als je ouder wordt, is dat het op eens niet meer netjes is om naar je leeftijd te vragen.... Het gebeurt zo weinig dat die zeldzame keer dat er wel eens naar gevraagd wordt ik er langdurig over moet nadenken.....
uhhhh, geboren in 74...... welk jaar leven we..... dus heel normaal dat je dan de verkeerde leeftijd invult op je twitter account..... :) Ds volgens twitter blijf ik nog lekker een jaartje 38 :)

Tijd voor een feestje, dacht ik zo :) Dus 2 mei, de hele dag,krijg je 38% korting op alle producten in de webshop en ook in mijn ravelry winkel.
Veel plezier met winkelen!!!