maandag 7 mei 2012

Design Process: Top Down Cardi part 3

Well the swatching is done, then comes all the math. I know a lot of designers work with excel sheets that'll do all the calculating but I think I'm just an old fashioned girl who likes paper, pencil and calculator way to much :) I just call them my controlfreakish issues :) It takes more time but it also makes me understand the construction better in all sizes and important for me it makes the whole process visible. Used meassurements is something I will go into another time due to all the different tables there are available not to mention the differences between US, UK and EU sizing.
I use my own measurement tables which are a combination of all to make sure the finished piece has a comfortable fit. But I don't think it all makes that much of a difference for writing the pattern, as each knitter is unique. I think it's more important to mention all the used measurements up front (ea before they buy the pattern) this way knitters can decide for themselves if it corresponds with their own size....crapperthecrap...see... only thinking about it makes me write about it. But we'll save this for another time, I'm doing a tech-editing class here and let's see if that will change my mind :) But back to the top down cardi and the numbers crunching, below you see a picture of how I a worksheet looks like. Actually I think I do need to make a template in excel where I have the basic information listed as some numbers never change, asI have a lot of other cardi designs stuck in my head :) And an excelsheet is always useful to add with the finished pattern for reference for your tech-editor, saves a lot of e-mails :)
As you can see I do use some colour coding to make it even more clear...at least for me :)

Zo, proeflapjes zijn klaar, nu komt het wiskundige gedeelte. de meeste designers gebruiken tegenwoordig excel sheets zodat alle berekeningen automatish gaan, ik ben daar denk ik te ouderwets voor, want ik vind het heerlijk om gewoon met potlood, papier en rekenmachine te werken (controlfreak?) Maar het zorgt ervoor dat de constructie in alle maten voor me duidelijk wordt en het maakt het hele proces zichtbaar. Over de gebruikte maten zal ik een andere keer over bloggen omdat dat een zeer complex onderwerp is door de verschillende maatvoeringen van de US, UK en EU.
Ik gebruik mijn eigen maat tabellen die een combinatie zijn van de verschillende tabellen, zodat het eindprodukt comfortabel zit. Eerlijk gezegd denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt voor het schrijven van een patroon, omdat iedere brei(st)er uniek is Maar zorg er dan wel voor dat de gebruikte maten van tevoren zichtbaar zijn (dus voordat een patroon gekocht wordt) zodat de brei(st)er zelf kan beoordelen of de maatvoering overeenkomt met de eigen maten....crapperdecrap...zie je wel... ik hoef er alleen maar aan denken en dan begin ik er al over te schrijven.... ik volg op het moment trouwens hier een tech-editing class en ik ben benieuwd of ik er dadelijk nu heel anders over denk :)

Maar goed verder met de Top Down Cardi en de berekeningen, hieronder staat een foto hoe zo'n werkblad eruit ziet. Eerlijk gezegd vind ik dat ik binnekort maar eens een excelsheet moet maken voor de basis gegevens, aangezien ik nog een aantal meer ideen in mijn hoofd heb zitten en het is eigenlijk wel makkelijk om mee te sturen met het patroon naar de tech-editor, dat scheelt een heleboel op en neer ge-email :) Zoals je ziet gebruikik ook kleuren om het allemaal wat duidelijker te maken.... in ieder geval voor mijzelf dan toch :)


And in the following picture you can see how I colour code the increases for the neckline for each size.

En in de volgende fot zie je hoe ik de meerderingen voor de hals visualiseer voor elke maat.

Geen opmerkingen: