vrijdag 31 augustus 2012

Puppylove

Santenay is now 10 weeks old and she loves to play, all day long. Doesn't care much for walking unless she can play at the field. And after play it's sleep time....
Santenay is nu 10 weken oud en het liefst speelt ze de hele dag. Wandelen vind ze maar niks, tenzij ze op het veldje kan spelen dan wil ze er nog wel naar toe lopen. En natuurlijk na het spelen lekker slapen.....
- Marleen

donderdag 30 augustus 2012

Yarnparty

Spend the day with friends, just love the showing of project, discussing technics, swap stuff and bring presents and ofcourse knitting ;)

gisteren een heerlijke dag doorgebracht met vriendinnetjes ;) Heerlijk om elkaars projecten te showen, technieken te bespreken, swappen en cadeautjes geven. en natuurlijk lekker breien ;)

Yummie


L can talk with pigs ;)
L kan met biggetjes praten ;)

They took my samples.....
mijn voorbeelden worden ingepikt.....

Nice presents
Fijne cadeautjes

- Marleen

maandag 27 augustus 2012

Kaleidoscope Vest

It's been a while since Yarn Forward/Knit/Yarnwise published this Kaleidoscope Vest of mine. I won"t go into all the trouble with KAL Media/All Craft Media or wathever name they are using now, anyone who is interested can read about it overview on Ravelry, here or another thread on ravelry by designers, here or an open letter by ruth (perhaps better known as rock+purl) here
To avoid confusion, yes I got paid (no not on time) and I did get all samples back. That's all I have to say about it ;)

Let's focus on the design, shall we? ;)

Het is al een tijdje geleden dat Yarn Forward/Knit/Yarnwise mijin Kaleidosckope Vest heeft gepubliceert. Over KAL Media/All Craft Media, of welke naam ze nu wweer gebruiken is al een heleboel geschreven en wie alles wil weten kan een overzicht vinden op Ravelry, hier of een draadje op Ravelry van de on designers, hier of een open brief van Ruth, beteer bekent als rock+purl hier
Om verwarring te voorkomen, ja ik ben betaald (nee niet op tijd, bij lange na niet) en ja ik heb alle voorbeelden teruggekregen. Zullen we het daar maar bij laten ;)

En ons maar bezig houden met het ontwerp?Kaleidoscope Vest is an easy and fast to knit vest, perfect for layering. The vest is worked top-down, starting at the neckline with Garter Stitch, then working the armholes by binding off and casting on sts, then working the body in a lace pattern. I made 2 versions. The first version only uses 1 color, the second version alternates every 2 rows between 2 colors to get a shorter color repeat. And I'm planning on making myself 1 in my own Krokus yarn in several different colours....that is if someone can tell me where I can buy some extra time :)

Kaleidoscope Vest is een makkelijk en snel patroon om te maken met een geweldig resultaat. Het vestje word gebreid in ribbelsteek van de hals af naar beneden. De armsgaten worden gemaakt door steken af te kanten en weer op te zetten. Vervolgens eindig je met een simpel maar aantrekkelijk kant patroon. Er zijn 2 versies; versie 1 gebruikt maar 1 kleur zodat je een langer kleurverloop hebt. Versie 2 gebruikt 2 verschillende kleuren om een korter kleurverloop te krijgen. ik wil nog een keer een versie 3 maken in mijn eigen Krokus garen en dan in allemaal verschillende kleurtjes..... tenminste, als iemand mij kan vertellen waar ik die doosjes met extra tijd kan kopen :)


Materials
Yarn:
Version 1 in a single color: 436 [502, 610, 654, 720, 828, 872]yds/400[460, 560, 600, 660, 760, 800]m fingering weight yarn. Sample shown in Noro Silk Garden Sock; color S304.
Version 2 in a 2 colors:
MC: 218[251, 305, 327, 360, 414, 436]yds/200[230, 280, 300, 330, 380, 400]m fingering weight yarn.
CC: 218[251, 305, 327, 360, 414, 436]yds/200[230, 280, 300, 330, 380, 400]m fingering weight yarn. Sample shown in Noro Silk Garden Sock; color S258 and S304.
Needles: 1 US 6/4.5 mm circular of length 32 in/80 cm for the larger sizes 40 in/ 100 cm.
Buttons: 3
Gauge
20 sts and 22 rows = 4 in /10 cm in pattern stitch.

Sizes
Directions are given for 7 sizes. To fit chest size:
XS: 30 in/77 cm
S: 34 in/87 cm
M: 38 in/97 cm
L: 42 in/107 cm
XL: 46 in/117 cm
XXL: 50 in/128 cm
XXXL: 54 in/138 cm

Materialen
Garen:
Versie 1 in één kleur: 400[460, 560, 600, 660, 760, 800]m fingering gewicht garen. Voorbeeld is gemaakt in Noro Silk Garden Sock; kleurnr. S304.
Versie 2 in twee kleuren:
HK: 200[230, 280, 300, 330, 380, 400]m fingering gewicht garen.
CK: 200[230, 280, 300, 330, 380, 400]m fingering gewicht garen. Voorbeeld is gemaakt in Noro Silk Garden Sock; kleurnr. S258 en S304.
Naalden: 4.5 mm rondbreinaald met een lengte van 80 cm, voor de grotere maten met een lengte van 100 cm.
Knopen: 3
Stekenverhouding
20 st en 22 rijen = 10 cm in patroonsteek.

Maten
Beschrijving wordt gegeven in 7 maten: XS[S-M-L-XL-XXL-XXL]. Past borstomvang:
XS: 77 cm
S: 87 cm
M: 97 cm
L: 107 cm
XL: 117 cm
XXL: 128 cm
XXXL: 138 cm

You can find it here in the webshop
Jekunt het patroon hier vinden
Or if you prefer to have the pattern put straight into you library, through Ravelry below
Of als je het liever meteen in je library hebt, via Ravelry hieronder

maandag 20 augustus 2012

Yeah, done!!!

Just finished the Hyacint Shawl today, not blocked yet, trying to find a place where Santenay can't attack the projects ;)
Sneak preview

Klaar met de Hyacint Shawl, nog niet geblocked. Moet eerst een plekje vinden waar ik kan blocken zonder dat Santenay mijn breisels 'aanvalt' ;)
Hier is alvast een voorproefje ;)

- Marleen

zaterdag 18 augustus 2012

Happy dye day


Nothing better to have a great day is having friends over and dye yarn. It's relaxing, fun and at the end of the day you have a great result (most of the time) I use these dye parties to experiment and if I really like the result it perhaps will end up in the shop. Yesterday it was only Marianne and I who did the dyeing, but with great results ;)

Het enige wat je nodig hebt om een heerlijke dag te hebben zijn vrienden wat garens om te verven. Het is ontspannend, heel erg leuk en aan het einde van de dag heb je een leuk resultaat (meestal dan....) Deze verffeestjes gebruikmik om lekker te experimenteren en als ik het goed genoeg vind eindigt het nog wel eens in de winkel. Gisteren hebben alleen Marianne en ik geverfd maar wel met super resultaat ;)


- Marleen

woensdag 15 augustus 2012

Results of the Raveoly


She looks so adorable when she sleeps but she's a real handful when awake ;)
Ze ziet er zo lief uit als ze slaapt maar oh wee als ze wakker is, dan is het een echt trubbeltje ;)


I managed to finish the Krokus Duo Shawl on time, still needs blocking but I'm allready in love with it.
tis gelukt om de Krokus Duo Shawl op tijd af te krijgen, moet nog wel geblocked worden maar ben er nu al verliefd op.
The next shawl is almost done, and I love how the Hyacint knits up, not to mention it's going really fast due to heavier weight.
De volgende shawl is ook al bijna klaar. De Hyacint ziet er gebreid, fantastisch uit en lekker snel klaar omdat het toch wat dikker is.

At least when SHE is asleep ;)
Tenminste als ZIJ ligt te slapen ;)


- Marleen

woensdag 8 augustus 2012

Raveoly: what day?


So I lost a bit track of the days, due to a new member of the family. Meet Santenay; she's a 7 weeks old Malinois, Belgium Sheppard

ben een beetje de dagen kwijt.... Reden: een nieuw lid van de familie. Maak kennis met Santenay; een 7 weken oude Mechelse herder

- Marleen

donderdag 2 augustus 2012

Raveoly: Day 5

Well..... Read, knit.....nap..... read, knit...... room service...... Read, knit....sleep ;) Let's just say we love it here :)
Started on the next project allready, in the Hyacint, love that yarn, it's sooooo soft and has a beautiful luster. Not to mention that knitting on size 5mm needles goes fast ;) I only did the set-up but I expect to get a lot of it done on today. The pattern is a bit to difficult to read by, but perfect to watch the Olympics and we will watch a lot today, gymnastics, dressage, rowing, judo and beach volleyball ;)

Tja..... Lezen en breien...... Dutje...... Lezen en breien.......room service...... Lezen en breien......slapen ;) heerlijk hier ;)
Ik ben al begonnen aan het nieuwe project, in de Hyacint (100% zijde) en ik ben helemaal verliefd, dit garen is zoooooo zacht en glanst zoooooo mooi en natuurlijk gaat ermee breien lekker snel op naald 5mm ;) ik heb gisteren alleen de opzet gedaan maar verwacht vandaag wel een eindje te komen. Het patroon is wat te moeilijk om bij te lezen maar perfect om de Olympische Spelen bij te kijken en wat een hoop te zien vandaag. Turnen, dressuur, judo, beach volleybal, roeien en judo...oh en vanavond ook nog zwemmen. ;)


Ps.... Still a big sale at the webshop
ps..... Nog steeds een grote uitverkoop in de webshop
- Marleen

woensdag 1 augustus 2012

Raveoly: Day 4

Spend the day watching the Olympic Games and when the weather got a bit better, exploring the castle grounds, not to long DH can walk for about 15min before his knee starts to hurt. The surroundings are beautiful ;) And I managed working on my Krokus Duo shawl and did a lot of reading;)

Heerlijk dagje doorgebracht met de Olympische Spelen kijken en toen het weer wat betere werd, de omgeving van het kasteel te verkennen, niet al te lang want manlief kan ongeveer een kwartier lopen voor zijn knie pijn begint te doen. De omgeving is hier prachtig ;) En.... Heb nog tijd gehad om aan mijn Krokus Duo Shawl te werken en lekker te lezen ;)

- Marleen