maandag 20 juli 2009

Blocking

Finally blocked, always exciting to see how beautiful lace becomes after blocking :-)

Eindelijk opgespannen, altijd spannend om te zien hoe mooi ajour wordt na blocken :-)

Haze-02

zaterdag 18 juli 2009

you tube

I finally managed to upload a little video made last weekend at the track, please turn down the volume on your computer, cause Stijn's friend is yelling him over the finishline ;-)

Het is me eindelijk gelukt om een filmpje te uploaden op youtube, een advies, zet het volume van je computer wat lager, Stijns vriendje schreeuwt hem de finish over :-)

vrijdag 17 juli 2009

The Lace Collection: Project 3

Project number 3: A lacy cowl/capelet called Extravaganza made in 2 strands Kidsilk Haze held together, worked in the round, bottom-up. On the pic I'm wearing a size XS/S which is to small for me. It looks okay in the pic but it doesn't have a comfortable fit. That's because I'm actually a 38 so I'd need size M/L. But I made it as a gift :-)
It looks great and I like the feel of the kidsilk, so perhaps I'll make one for my self, if I can find some time......somewhere.....

I'm still looking for test knitters, if your interested send me an e-mail or post in this thread on Ravelry


Project nummer 3: een ajour sjaaltje/cape, hoe je dat dan ook in het nederlands noemt :-) Extravaganza is de naam en het is gemaakt met 2 draadjes Kidsilk Haze van Rowan. Rondgebreid van beneden naar boven. Op de foto draag ik een maatje XS/S wat eigenlijk te krap zit aangezien ik maat 38/40 heb, ik heb het gemaakt als cadeautje vandaar een maat te klein, dat zie je op de foto gelukkig niet. Ik vind 'm wel geweldig staan, en die kidsilk voelt toch ook wel heel lekker aan. Misschien maak ik 'm ook nog wel voor mijzelf, als ik wat extra tijd heb.....ergens.....

Ik kan nog steeds een paar patroon testers gebruiken, als je geinteresseerd bent dan stuur maar een mailtje of laat een berichtje achter in dit draadje op Ravelry. Het patroon is in het Engels.

dinsdag 7 juli 2009

The Lace Collection: Project 2

The second project I'm still working on is called Autumn Leaves, the pattern is written except for the bits I can only fill in when I'm done knitting. I'm making the large version in a gorgious colour it's called Rust and it reminded me of the color of leaves in autumn :-)

Het tweede project waar ik nog aan werk heet Autumn Leaves, de beschrijving is klaar op wat kleine dingen na die ik alleen kan invullen als ik klaar ben met breien. Ik ben de grote versie aan het maken in een fantastisch mooie kleur die me doet denken aan de kleur van bladeren in de herfst.

maandag 6 juli 2009

She's got it!!/ Gelukt

We had a great weekend. DD1 did her part of the show perfect (okay mama-talk, but she made no mistakes) and she had the nerve to ask for an autograph at Yuri van Gelder. He put it on her pink bag :-) So now I need to buy a new bag, cause this one can't be used anymore :-) I'll put it in her room next to the picture were she's standing next to him :-)


Fantastisch weekend gehad. DD1 heeft het geweldig gedaan in de uitvoering, zonder foutjes :-) En ze had het lef om aan Youri van Gelder een handtekening te vragen. Hij heeft 'm op haar roze tas gezet. Dus nu moet ik een nieuwe tas kopen deze wordt opgehangen op haar kamer naast de foto van DD1 met Yuri :-)

zaterdag 4 juli 2009

Big day / Grote dag

For Ame, she's going to meet Yuri van Gelder at the grand opening of her new gym, and she must perform too :-) Today we're not invited but tomorrow they'll do it again without the VIP's and then family is alowed to watch. So tomorrow it's time to try the video on my new camera :-)Voor Ame is het vandaag een grote dag, ze ontmoet vandaag Yuri van Gelder bij de opening van de nieuwe turnhal, en ze moet ook nog optreden :-) Vandaag mogen wij er niet bij zijn maar morgen doen ze het nog een keer dunnetjes over zonder alle VIP's en dan mogen we er wel bij zijn. dat wordt morgen dus een uitstekend moment om de video functie van mijn nieuwe camera uit te proberen :-)

vrijdag 3 juli 2009

Summertime again / opnieuw Summertime

I took some new pics from Summertime, enjoy the pics :-)
Ik heb van de week wat nieuwe foto's gemaakt van Summertime :-)

donderdag 2 juli 2009

Lay-out

Today I worked a new lay-out, to match everything together. Size will be A5 so the patterns are handy to put in your knittingbag. I'm also making pattern selections, so I can give you some discount for multiple pattern buyers :-) And last but not least, the book will look the same :-)This is what I worked on so far (Comments please be nice ;-) )

Vandaag heb ik gewerkt aan een nieuwe layout, zodat alles er in dezelfde stijl uitziet. Formaat gaat naar A5 zodat de patronen makkelijk mee te nemen zijn en in je breitas passen. ook komen er patroonselecties zodat ik degene die meerdere patronen kopen een korting kan geven :-) En het boek gaat er hetzelfde uitzien. Dit is wat ik tot nu toe heb.....Graag wat kritiek (opbouwend?)

woensdag 1 juli 2009

Efteling

Today, the kids have had the day off, so we decided to go somewhere fun, De Efteling. DH arranged so he could join us, after all this is probably the last time we can go as a family on these free days. Next year Stijn will go to his new school and those free random days will not be the same as for the 2 girls. We had a great day, the kids (and us) were having loads of fun, and we're all very tired, so time for some pics, enjoy, I'm going to knit something :-)

Vandaag hadden de kinderen studiedag, dus we zijn wat leuks gaan doen, naar de Efteling. Manlief had geregeld op de zaak dat hij mee kon want dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we dit gezamelijk kunnen doen. Volgend schooljaar gaat Stijn naar een andere school en lopen de studiedagen niet meer gelijk met die van de 2 dames. We hebben een geweldige dag gehad, heel veel lol en we zijn allen uitgeput. Dus tijd voor wat foto's, geniet ervan, ik ga wat breien :-)
At the beginning
In den beginne
For the pic he was willing to take his fingers out of his ears ;-)
Voor de foto wilde hij wel zijn vingers uit z'n oren halen
Together in the train
Samen in het treintje
A bit tired
Een beetje moe
In the end, stilltime for some gymnastic :-)
En aan het eind nog tijd voor wat turndingen

Our Tuesdays / Onze dinsdagen

Every tuesday we have a babysit to take care of our 3 kids so DH and I can go spend some quality time together :-) Most of the time we go out to dinner and take long walks, one of our favorite restaurants is DaVerdi in Eindhoven. Here are some pics of last night

Elke dinsdagavond hebben we een oppas voor de kinderen zodat DH en ik een lekkere avond met z'n tweetjes kunnen doorbrengen :-) We gaan eigenlijk altijd lekker uit eten en daarna een lekker lange wandeling maken, een van onze favoriete restaurantsis DaVerdi in Eindhoven. Hierzijn wat foto's van gisteren avond
DH :-)
Manlief :-)
And his lambchops
En zijn lamskoteletjes

And my Tortellini daVerdi with bacon and mushrooms in creamsauce (I need more dan an hour of Wii Fit to loose those calories, lol)

En mijn Tortellini DaVerdi met bacon en paddestoelen in een roomsaus (Ik moet zeker een uur op de Wii Fit om de calorieen eraf te trainen, lol)