maandag 30 april 2012

Design process: Top Down Cardi, part 2

Next on the list is swatching with the proposed yarn in this case; my handdyed Krokus. I know most of you don't like to swatch but when it comes to designing you really need to, and if you just want to make something that fits I suggest you swatch too ;)

Het volgende op de lijst is proeflapjes maken met het uitgekozen garen, in dit geval miijn eigen handgeverfde Krokus. Ik weet dat de meeste van jullie een hekel hebben aan proeflapjes maken en het meestal overslaan, maar bij het ontwerpen van een kledingstuk kom je er niet onderuit. Overigens als je een kledingstuk wilt breien dat ook nog past stel ik voor dat je ook een proeflap breit ;)


I use swatching a lot, it gives me time to think and try stuff out. I do have a few stitch dictionaries but I almost never use them, I think Sorrel is the exception. But most of the time I just sit with needles and yarn and swatch to see if I can make it the way it looked in my head. Sometimes it doesn't sometimes it does. Another good thing about swatching is to see if the planned stitch pattern works in the used yarn, and again sometimes it does sometimes it doesn't. I submitted Sorrel for instance in a fingering weight yarn, the editor wanted to use worsted and it turned out great (still planning on making one for myself in fingering tho)

Ik besteed veel tijd aan het maken van proeflapjes. Het geeft me tijd om over het ontwerp na te denken en om dingen uit te proberen. Ik heb wel een aantal stekenboeken maar gebruik ze eigenlijk nooit, Sorrel is daarin de uitzondering. Maar meestal ga ik gewoon lekker zitten met naald en draad om te kijken of dat wat ik in mijn hoofd heb bedacht ook wel gebreid kan worden. Soms kan het wel maar soms ook niet. Een andere goed ding van een proeflapje maken is om te kijken of het geplande stekenpatroon wel mooi uitkomt in het gekozen garen. Sorrel had ik voorgesteld in een fingering gewicht garen maar de editor had liever een worsted gewicht en het zag er geweldig uit (Ik ben overigens nog steeds van plan om een Sorrel voor mezelf te maken in fingering gewicht)

Back to swatching ;) writing patterns involves a lot of math and the end product will only fit if all the numbers are correct. First I start by chosing what needle size to use, depending on how you want the fabric to feel and drape making this is an important choise. A shawl needs to have another drape then a fitted cardi. For this cardi I knew I had to swatch with size 3mm. I always make a decent size swatch at least 15x15cm (6" by 6") And whatever stitch pattern I'm going to use, I always make 1 in stockinette stitch too. Just to see how the fabric is acting after the soak and blocking, and to see what the differences are in sts counts and rows.
I always meassure the swatches when I'm done knitting and after blocking. This gives me the information if it will shrink and how much it will shrink, Untreated cotton for instance has a tendency to shrink almost 10% think of all the wasted time if the project doesn't fit :(

Terug naar het proeflapje maken ;) Patroonschrijven vereist een helehoop wiskundig geneuzel en het eindproduct gaat alleen passen als alle cijfers kloppen. Als eerste bepaal ik met welke maat naalden ik de proeflapjes ga breien, dit is afhankelijk van hoe dat ik wil dat het gebreide weefsel zich gaat gedragen en daarom een belangrijke keus. Voor een shawl wil je een veel losser en mooier vallend uiterlijk hebben dan voor een nauwsluitend getailleerd vestje. Voor dit top down vestje gebruikte ik naald 3mm. Ik maak altijd ruime proeflapjes minimaal 15x15 cm. En onafhankelijk wat voor soort steek patroon ik ga gebruiken ik maak ook altijd 1 proeflap in gewone tricotsteek. Gewoon om te kijken hoe het gebreide weefsel zich gedraagt na wassen en opspannen en wat het verschil is in steekverhouding. Ik meet de stekenverhouding ook altijd als ik klaar ben met breien en voor het wassen. Dit geeft me de belangrijke informatie of hete weefsel nog gaat krimpen. Onbehandelde katoen heeft bijvoorbeeld soms wel een krimp van meer dan 10% Denk toch eens aan al die verspilde tijd als je daarachter komt na het breien van het kledingstuk :(

The swatches go into a handwarm bath with Soak (no rinsing requeried, and soon available in the store) for 20 minutes. After squishing all the water out it's blocking time. For a cardi I hang them instead of lying them flat, this gives me a more accurate meassurement, depending on the yarn I'll even hang some more weight on the swatch, to mimic the weight of the end product. For shawls I pin them on to my spare bed, actually not for meassurement but to see the stitch pattern more clearly.
Then it's all about letting it dry, which can be annoyingly slow...... ;)

De proeflapjes gaan nu voor 20 minuten in een handwarm badje met Soak (niet meer uitspoelen, ruikt heerlijk en binnekort verkrijgbaar in de winkel) Na het uitknijpen is het tijd om te blocken. Proeflapjes voor een vestje hang ik altijd op in plaats van neer te leggen, dit zorgt voor een meer accurate meting en afhankelijk van het garen hang ik er ook nog meer gewicht aan om het eindproduct te immiteren. Proeflapjes van shawls pin ik op mijn logeerbed en eigenlijk niet eens voor een stekenverhouding maar om het stekenpatroon beter te kunnen zien. Hierna is het wachten totdat de proeflapjes helemaal droog zijn...... Wat hinderlijk lang kan duren....... ;)

- Marleen

Geen opmerkingen: