donderdag 19 februari 2009

website

The last few days we've been working on the website, I still need to translate everything into Dutch, but it's a start. This will not be the final website (is there something like final?) Please take a look and let me know what you think :-) You can find it here

De afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest met werken aande website, ik moet nog steeds alles vertalen naar het Nederlands, maar het is een begin. dit word niet de definitieve website (bestaat er zo iets als definitief?) Neem een kijkje en vertel me wat je er van vind ;-) hier is de link

Geen opmerkingen: