zaterdag 24 januari 2009

Re-building 4 / Verbouwing 4

The floor is out, and the new floor is allready in. I'm truly amazed how fast everything goes. It took them 2 days to get the old floor out. And if you look at the second pic you can see where we had the broken pipe.
Oh and by now you probably noticed that I switch to English first and Dutch second. I'll keep on blogging in 2 languages but I do have lots more English speaking readers then Dutch.

De oude betonvloer is eruit, en de nieuw betonvloer ligt er al in. ik ben echt aangenaam verrast hoe snel dit allemaal gaat, ze hadden maar 2 dagen nodig om de oude vloer te slopen. Als je kijkt op de tweede foto dan kun je goed zien waar we de lekkage habben gehad.
Oh en je zult ondertussen wel gemerkt hebben dat ik voortaan Engels eerst heb staan. Ik blijf gewoon in 2 talen bloggen, maar ik heb nu eenmaal veel meer Engelstalige lezers dan Nederlandstalig.
Geen opmerkingen: