zaterdag 25 juni 2011

First day on farm and countryfair in Aalten

My stand


neighbours Knitted Knots
De Buren Knitted Knots


My friend from Dutch Wool Diva is here too
Mijn vrindinnetje van Dutch Wool Diva is hier ook


And look she had some time to spin
En kijk ze had een beetje tijd om te spinnen


Also very much fun a few ravelers from the SnB achterhoek were also her, but please peeps remeber not parts but slices! ;)
ook erg gezellig was het Ravelry clubje van de SnB achterhoek, maar denk eraan mensen geen partjes maar schijfjes! ;)This was al on Friday, today is the National Championship Spinning right in front my stand, I hope I will have some time to write about it.
Dit was allemaal op vrijdag, vandaag is het Nederlands Kampioenschap Spinnen recht voor mijn stand en ik hoop dat ik tijd heb om erover te schrijven.

- Posted by Marleen from my iPhone

Geen opmerkingen: