dinsdag 2 april 2013

Second day breidag

More pics ;) more test knitters ;) more friends ;) more chocolate and more gifts that aren't photographed yet ;)

Meer foto's ;) meer testbreiers ;) meer vriendinnetjes ;) meer chocolade en nog meer cadeautjes die nog niet op de foto staan ;)- Marleen

Geen opmerkingen: