zaterdag 25 mei 2013

The one with all the kids and some knitting

And just like that another week pasted by rather quickly.... Last weeks before summer holliday and that means a lot of meetings with teachers, care givers and therapists, and if possible all at the same time. DS is staying at his school, with the same mentor, but will change of location. Did I say his mentor is great? No? I should... She's fantastic even, knows exactly how to deal with him. So we have all confidence that next school year the transition goes as smoothly as possible.

En zo is er al weer meer dan een week voorbij.... Deze laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd erg druk, veel afspraken met leerkrachten, begeleiders en therapeuten en als t ff kan met zijn allen tegelijk.
Zoonlief blijft op deze school, het leerlingvervoer met de taxi is goedgekeurd voor zolang als hij daar op school zit, wat een grote opluchting is. Zijn Mentor blijft ook hetzelfde hij veranderd alleen van locatie. Had ik al verteld dat zijn mentor geweldig is? Nou dat is ze, ze weet precies hoe ze hem aan moet pakken ;) dus we hebben er alle vertrouwen in dat de overgang naar het volgend schooljaar zonder al te veel problemen gaat.


For DD1 it's exciting, she starts at a new secondary school and needs to ride her bike to the other and of the city every day. It's a small school with only 300 students and lots of extra guidence, lots of experience with autism. But still a normal school. We hope she can manage all the changes, but that's something time will learn. We do have a backup for a special school in case this doesn't work out, but I do hope we don't have to use the backup plan.

Voor dochterlief is het allemaal erg spannend, ze start op een regulier VMBO-t en ze moet iedere dag naar de andere kant van de stad fietsen. Het is maar een kleine school (300 leerlingen) met veel kennis van autisme en veel extra begeleiding, maar nog steeds een reguliere school. Ik hoop dat ze alle veranderinge aan kan en dat ze een eigen plekje kan vinden op deze school, maar goed de tijd zal het leren. We hebben wel een backup plan voor speciaal onderwijs in het geval ze het niet aankan, dat geeft wel wat rust en maar hopen dat het niet nodig is.

For DD2 the change next school year will be most problematic, she stays at her special school but will change location, which will be very difficult for her. Though her school will know how to handle this it will be a troublesome time for her.

Voor jongste dochterlief zal de overgang erg moeilijk zijn, ze blijft op haar speciale school maar zal wel van locatie veranderen wat erg moeilijk is voor haar. En hoewel school goed weet hoe ze hier mee om moeten gaan zal het een moeilijke tijd worden voor haar.

All this stuff needed to be sorted out and still not everything is sorted. Which means I have little time (and energy) to update the webshop or dye, but enough time to knit samples and if I could find some extra time write a pattern. Last week alone I spend more then 4 hours in waiting rooms....

Het is een hoop geregel en nog niet alles is geregeld. Betekend ook dat ik weinig tijd (en energie) heb om de webshop te updaten, of om te verven, maar wel om voorbeelden te breien en als ik wat extra tijd vond om patroon te schrijven. Alleen afgelopen week heb ik al 4 uur doorgebracht in wachtkamers.....

I finished the lace cowl and cuffs I started a few weeks ago and I just love how the Tulp knits up and how fast this project was finished ;)

Het kanten kolletje en polswarmertjes waar ik een paar weken geleden aan begonnen was zijn af en Tulp breit heerlijk, wat was dit project snel klaar ;)
- Marleen

4 opmerkingen:

MoniqueB. zei

Wat een leuk patroon!

Tja, ik ben volwassen en ik ben ook niet zo handig met veranderingen. Ik snap best hoe het voor de kinderen moet zijn om zulke grote veranderingen door te moeten maken. Je zit er tenslotte 8 uur per dag (?) en 5 dagen in de week.

Veel sterkte voor de kinderen en jullie! Mogen ze een keertje proefdraaien?

marion zei

ook hier autisme en veranderingen sterkte aan je kinderen maar ook voor jou

Marleen zei

Ja, ik heb zelf geregeld dat jongste en oudste kunnen gaan kijken op de nieuwe locatie, middelste heeft donderdag proefdraaien ;)

Marleen zei

Dank je Marion ;)