zaterdag 19 juni 2010

Personal

As you all have noticed, I wasn't a good blogger this last month. After the craft fair there were lots of things to do and some tough decisions were made. Not only for my design business but also in our personal life. I wanted to expand my business but it's also very clear to DH and me that we need more help with our kids. As most of you know we already have some help for DS and since he his going to a special school, he's feeling much better. The past 3-4 month I spend lots of time to arrange help for DD2 and DD1. And Yeah! Last week the final letter came. DD2 can start in September at the same school DS is going. In the same week I had a long, long talk with someone from Youth Care, and she agreed on the assistance we asked for. So all good news, so good that my body thought: well time for some rest..... This last week I slept more then I slept for months, I even fall asleep while knitting.....I have lots to talk about with you all, so I'm going to try and blog some more :)

Zoals jullie allemaalwel gemerkt hebben,ben ik de laatste tijd niet zo'n goede blogger geweest. Na de Markt van Wol Enzo, waren er een hoop dingen die gedaan moesten worden en er moesten flink wat lastige beslissingen genomen worden. Niet alleen voor mijn werk maar ook persoonlijk. Ik wil graag mijn zaken uitbreiden maar het is voor zowel DH als mij ook duidelijk dat we meer hulp nodig hebben met de kinderen. De meeste van jullie weten al dat DS naar Speciaal Onderwijs gaat en sinds hij daar naar school gaat zit hij veel beter in zijn vel. De afgelopen 3-4 maanden heb ik voornamelijk doorgebracht met het aanvragen van speciaal onderwijs voor DD2 en voor PGB's voor DS, DD1 en DD2. En hieperdepiep!! Vorige week kregen we de brief binnen dat DD2 in September kan beginnen op dezelfde school als DS. Dezelfde week had ik een heel lang gesprek met iemand van Jeugdzorg die zich kan vinden in de hulp die we aanvragen. Dus allemaal goed nieuws, zo goed dat mijn lichaam dacht: tijd voor wat rust..... De afgelopen week heb ik meer geslapen dan in de maanden hiervoor, ik val zelfs in slaap tijdens het breien......Maar ik heb genoeg stof om over te bloggen, dus ik ga mijn best doen :)

Geen opmerkingen: