maandag 2 juli 2012

Orvelte

Orvelte was great, she remembered to put on a left and a right croc ;) though the weather was perfect for high heels ;)
Orvelte was geweldig, zij heeft er aan gedacht om een linker èn een rechter croc aan te trekken, hoewel het weer heerlijk was voor mooie hakken ;)


Anja sitting in the sun behind our booth
Anja, zittend in het zonnetje achter de kraam


Colours!!
Kleurtjes!!


Our neighboor, who makes and sells beautiful stuff, she bought 2 skeins of Dutch Knitting Design Hyacint (yes, more new yarn), don't think she's going to make anything with it and will just wear the skein draped around her neck ;) (sooooo soft 100% silk aran single ply)
En de buurvrouw die maakt en verkoopt hele mooie dingen, ze kocht 2 strengen Dutch Knitting Design Hyacint ( ja weer een nieuw garen) Ik denk niet dat ze er iets van gaat maken, maar ze gewoon lekker als streng rond haar nek drapeert ;) (zoooo zacht die Hyacint, 100% zijde aran dikte)


- Marleen

Geen opmerkingen: