maandag 24 juni 2013

Farm and country fair Aalten

Just some pictures, I was planning for another update for today, but I haven't even unpacked yet ;) it's the last week before summer hollidays and this week is all about the kids ;)

Alleen maar wat foto's, er stond een update gepland voor vandaag maar ik heb nog niet eens uitgepakt ;) het is voor ons hier in het zuiden de laatste week voor de zomervakantie en deze week draait volledig om de kinderen ;)
And Sabrina came along to show me her version of the Morning Dew
En Sabrina kwam even haar versie laten zien van haar Morning Dew


- Marleen

Geen opmerkingen: