zaterdag 24 augustus 2013

The one with kids and testknitters versions of Raindrops In Spring

We survived the first week of school.... Nothing to add really, lol DD2 had her first 2 weeks at school, she likes the teacher and thanks to the preperations, to meds and the teacher she didn't get sick or needed to throw up, what a huge difference with last year ;) she actually wants to go to school.
DS is doing as well as expected, change will always be difficult but he handles it...kinda ;)
DD1 was drama in the first few days, not really about school, but the route we had practiced wasn't save anymore due to roadworks, and when do you find out... Well on the first day you bring her ofcourse. So we had to change routes and practice with her. Luckely we managed to find an even better route, quieter and a bit longer but much easier. And she made a new friend ;)

We hebben de eerste week school overleefd.... Niet veel aan toe tevoegen eigenlijk, lol.
DD2 heeft het de afgelopen 2 weken heel goed gedaan, ver boven onze verwachting. Met dank aan de voorbereidingen, goede medicatie en een lieve juf is ze niet ziek geworden of moeten overgeven. Wat een verschil met vorig jaar ;) ze wil zelfs graag naar school 's ochtends.
DS doet het zoals verwacht, veranderingen zijn altijd erg moeilijk maar hij trekt t redelijk.... ;)
DD1 was drama de eerste paar dagen, we hadden de fiets route goed geoefend maar dankzij allerlei wegopbrekingen was de route niet meer veilig. En wanneer kom je daar achter? Natuurlijk op de eerste schooldag... Dus moesten we een nieu route gaan intrainen. Gelukkig hebben we een andere route kunnen vinden die wat langer is maar wel veel rustiger, veiliger en makkelijker. En... Ze heeft al een nieuw vriendinnetje leren kennen ;)


And with the new schoolyear all therapies are starting again and all meetings with caregivers to. Lots of stuff to organise and lots of time to knit in waiting rooms. Talking about knitting... I noticed I haven't shown you all the hard work my dear test knitters have done in the last few months so I'm starting with the Raindrops In Spring, they did a wonderfull job and I just loved to see all the different colour choices everyone made. The ravelry names are mentioned in the picture. Mine is added to avoid an empty space ;)
Thanks to all of you, you make my patterns better ;)

En met het nieuwe schooljaar starten ook alle therapiƫn weer en gesprekken met begeleiders en therapeuten. Dus veel om te organiseren, maar ook veel tijd om te breien in wachtkamers. Over breien gesproken.... Het is me opgevallen dat ik al een tijdje niks heb laten zien van mijn testbreiers. Dus begin ik maar met Raindrops In Spring, ze hebben het geweldig gedaan en ik vond het fantastisch om al die verschillende kleuren combinaties te zien. De ravelry namen staan in de foto. De mijne staat erbij om het een even getal te maken ;)
Dank aan jullie allemaal, jullie maken mijn patronen beter ;)

And don't forget, there's still a 20% discount in the webshop and in my ravelry store. Use couponcode
MKAL2013

En niet vergeten, de 20% korting is nog steeds geldig in de webwinkel en in mijn ravelryshop. Gebruik code
MKAL2013


- Marleen

Geen opmerkingen: