donderdag 24 januari 2008

persoonlijk / personal


En voor je het weet ben je al weer 2 dagen verder.
Even wat persoonlijks, bij het Sint Marie is alles goed gegaan. Ame hoeft voorlopig niet terug naar de logopedie, dus het is het echt waard geweest om daar naar toe te gaan. Het was wel een gedoe om haar daar aangenomen te krijgen, het is een voorziening die betaald word uit de AWBZ dus, denk aan in
4-voud papieren inleveren met de dikte van een goed boek, en dat elk half jaar want een beslissing van het CIZ is maar een half jaar geldig in dit geval. De spraaktherapie bij het Sint Marie is bedoeld voor kinderen waarvan de eigen logopedist niet meer goed weet hoe ze verder moeten met de behandeling omdat de ontwikkeling stagneert, zeg maar een soort back-up voor logopedisten. Vaak is het zo dat deze kinderen een dieper liggende oorzaak of oorzaken hebben en bij het Sint Marie hebben ze zeer specialistische mensen die dat door kunnen testen om te zien waar de oorzaak van het spraakprobleem ligt. Ook Stijn is er onder behandeling geweest, voor hem ging de aanmelding een stuk sneller, ze hadden hem meteen op de tweede wachtlijst geplaatst (eerste wachtlijst is om te bepalen of je hulp krijgt en op welke afdeling, de tweede wachtlijst is voor de afdeling (2)waar je voor in aanmerking komt in dit geval voor het spraak/taal ambulatorium)
Even wat getallen ze krijgen meer dan 1200 aanmeldingen per jaar en er kunnen maar 72 kinderen geplaatst worden per afdeling per jaar!!!!
Stijn heeft zijn effectmeting in april, bij hem is het allemaal wat complexer. Hij is dyslectisch en we zijn afgelopen maandag bij de kinderneuroloog geweest voor de uitslagen van die testen, en hij blijkt een slaapstoornis (rusteloze benen syndroom) te hebben naast ADD, hij krijgt nu een pilletje om beter te slapen, en hopelijk heeft dat een gunstig effect op zijn concentratievermogen.
Hij zit op dit moment heel erg lekker in zijn vel met dank aan het minimumprogramma wat hij volgt op school, hij krijgt gewoon de normale lesstof maar niet de herhalingen, en voor hem werkt dat perfect, hij is eindelijk niet iedere keer als laatste klaar met opdrachten. En het schatje vraagt zelf om meer als hij klaar is.

Maar goed laten we het er maar op houden dat wij gewoon geweldige genen hebben!!! LOL
Where the #@#$$# stays time, before you know it, its 2 days ago I’ve blogged.
A personal note this time, At Sint Marie everything went well for Ame. For the next 6 months she doesn’t have to go to speech therapy. So it was worth while to go there.
It toke a lot of effort to get her in there, It’s paid for trough a national care system called AWBZ, so you have to fill in forms, a lot of forms, imagine a good book, that much, and you have to do that every 6 months, cause it’s expires after 6 months.
This kind of speechtherapie is a kind of back-up for the ‘normal’ speech therapist. If the speech therapist doesn’t know how to proceed, and the child isn’t improving, they can ask Sint Marie to take a look. At Sint Marie there working specialists like different kinds of linguists but also neuro-psycholigists. If the child is accepted and they know which department has to take a look, they’re going to test the child all the way, to find the cause or causes for the speech problems.
Stijn went also to Sint Marie but his acceptance went very quick, he was immediately placed on the second waiting list (first one is to look if you will be accepted and which department (2) has to take a look, second is the waiting list from the department) To give some figures, they get over 1200 requests and there can only be 72 children placed per department per year!!!!
Stijn end testing will take place in April, but he has a more complex profile, he is dyslectic (do you write it like that?) We went to the neurologist last Monday for test results, and he has a sleeping disorder called restless leg syndrome besides ADD
He’s getting some pills to sleep better, and we’ll hope it will have a good result also on his concentration.
At the moment Stijn is feeling great, at school he’s getting a minimum program, it means he’s getting all the normal stuff he has to learn but he doesn’t have to do the repeating exercises. Finally he isn’t every time the last one who finishes his work.
And the cutie as he is, he’s already asking for more work, when he’s finished his work

This was the personal note and let’s just says our family has great genetics!!!LOL


Geen opmerkingen: